Hvem kan bli medlem i NOF og hvilke typer medlemskap tilbys

Medlemskap i NOF

Medlemskap i NOF

Vi tilbyr en rekke ulike medlemskap, tilpasset livssituasjon og arbeidsforhold i eller utenfor Forsvaret. Forutsetningen for å bli medlem i NOF er at du er tjenestegjørende i Forsvaret, og anerkjenner vedtektene våre. Hvis du slutter i Forsvaret, så kan du opprettholde medlemskapet med noen tilpasninger. I tillegg tilbyr vi et pluss-medlemskap som er tilpasset deg er disponert i styrkestrukturen, og som er på beredskap i Heimevernet eller andre avdelinger. For å tegne pluss-medlemskap er det ikke krav til at du tjenestegjør i Forsvaret. 


 

 


Slutte i Forsvaret?
Slutte i Forsvaret?

I løpet av sommeren bytter Forsvaret flere hundre militært ansatte. Nye kommer til, mens andre velger slutte i Forsvaret. Veldig mange av dere som blir sivile velger å studere, mens andre starter i sivil jobb. Som et eksklusivt tilbud til dere som har vært betalende, tjenestegjørende medlemmer i NOF, er det mulig å søke om sivilt NOF-medlemskap. Det samme gjelder om du har fått permisjon en periode.

Publisert: 2020.06.11

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå