Medlemskap i nof

Elev- og kadettmedlemskap

Elev- og kadett medlemskap (vernepliktige vilkår)

Er du elev eller kadett på forsvarets flerårige skoler (lengre enn ett år) og mottar tjenestetillegg, gir NOF deg gratis medlemskap. I tillegg får du NOF U27, LOfavør Advokatforsikring og Vertikal helseforsikring.  Forsikringene koster normalt over 7 000,- i året, men NOF gir deg dette gratis i elev- og kadettmedlemskapet. Etter endt utdanning, når du blir ansatt og mottar lønn, går du over på ordinært medlemskap. Les mer om forsikringene her

Elev- og kadettmedlemskap (ansatt vilkår)

For deg som er elev eller kadett på forsvarets flerårige utdanninger og mottar lønn, koster medlemskapet kun 189,- i måneden. Disse kostnadene kan du i sin helhet trekke fra på skatten. I tillegg får du NOF U27, LOfavør Advokatforsikring og Vertikal helseforsikring. Forsikringene koster normalt over 9 000,- i året, men NOF gir deg dette gratis i elev- og kadettmedlemskapet. Etter endt utdanning går du over på ordinært medlemskap. Du kan lese mer om hva våre forsikringspakker innholder her

 


loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå