Medlemskap i nof

Elev- og kadettmedlemskap

Elev- og kadett medlemskap (vernepliktige vilkår)

Er du elev eller kadett på forsvarets flerårige skoler (lengre enn ett år) og mottar tjenestetillegg, gir NOF deg gratis medlemskap. I tillegg får du NOF U27 og LOfavør Advokatforsikring. Forsikringene koster normalt over 5 000,- i året, men NOF gir deg dette gratis i elev- og kadettmedlemskapet. Etter endt utdanning, når du blir ansatt og mottar lønn, går du over på ordinært medlemskap. Ønsker du å tegne ekstra gruppelivsforsikringer mens du går på skole, så kan du gjøre dette her

Elev- og kadett medlemskap (Ansatt)

Er du ansatt og går på utdanning i Forsvaret som er ett år eller lenger får du medlemskapet, U27-pakken med HELP til kun 100,- i måneden. Medlemskapet gir deg full tilgang til alle våre og LO sine fordeler og ressurser, inkludert juridisk bistand i arbeidsforholdet og LOfavør. I tillegg til vår egen jurist, har vi tilgang til Norges beste arbeidsrettsadvokater i LO juridiske avdeling. Etter ett år får du også vår unike stipendgaranti. 

Du kan lese mer om forsikringene her


 


HELSEFORSIKRING FOR KADETTER AVVIKLES FRA 1. APRIL
HELSEFORSIKRING FOR KADETTER AVVIKLES FRA 1. APRIL

NOF og BFO har sammen besluttet å avvikle Vertikal helseforsikring som del av gratis forsikringspakke til kadetter og elever. Dette vil skje med virkning fra 1. april. En årsak til dette er blant annet endringer i Forsvarets utdanningsordning, hvor dagens kadetter har styrkede rettigheter til medisinsk oppfølging. En annen årsak er de økte forsikringskostnadene ved ordningen. Prisen for Helseforsikring har økt betydelig de siste årene, så er det dessverre ikke rom for å beholde helseforsikringen som en del av gratis forsikringspakke.

Publisert: 2021.02.23

loader