HELSEFORSIKRING FOR KADETTER AVVIKLES FRA 1. APRIL
NOF og BFO har sammen besluttet å avvikle Vertikal helseforsikring som del av gratis forsikringspakke til kadetter og elever. Dette vil skje med virkning fra 1. april. En årsak til dette er blant annet endringer i Forsvarets utdanningsordning, hvor dagens kadetter har styrkede rettigheter til medisinsk oppfølging. En annen årsak er de økte forsikringskostnadene ved ordningen. Prisen for Helseforsikring har økt betydelig de siste årene, så er det dessverre ikke rom for å beholde helseforsikringen som en del av gratis forsikringspakke.
Publisert: 2021.02.23
Torbjørn Liestøl

OPPDATERING FORSIKRINGER

HELSEFORSIKRING FOR KADETTER AVVIKLES FRA 1. APRIL

 

NOF og BFO har sammen besluttet å avvikle Vertikal helseforsikring som del av gratis forsikringspakke til kadetter og elever. Dette vil skje med virkning fra 1. april. 

En årsak til dette er blant annet endringer i Forsvarets utdanningsordning, hvor dagens kadetter har styrkede rettigheter til medisinsk oppfølging. En annen årsak er de økte forsikringskostnadene ved ordningen. Prisen for Helseforsikring har økt betydelig de siste årene, så er det dessverre ikke rom for å beholde helseforsikringen som en del av gratis forsikringspakke.

 

Du kan imidlertid videreføre forsikringen som en personlig ordning. Ønsker du å benytte deg av tilbud om fortsettelsesforsikring på dagens ordning (altså inkl. 5 behandlinger hos fysioterapeut uten henvisning), så gjøres dette er

https://www.vertikalhelse.no/bedrift/produkt/helseforsikring-tidligere-ansatt

Prisen er da  279,- i måneden

 

Du kan også tegne vår standard Helseforsikring for NOF medlemmer. er er det krav om henvisning fra spesialist for å få dekket behandling hos fysioterapeut mv.

For de som er under 29 år er prisen for denne 209,-/måneden. Les mer om ordningen her   Norges Offiserforbund - Vertikal Helse D

 

OVERGANGSREGLER

 

Har du registert en skade eller startet behandling med forsikringen før 1. april, så vil du være dekkest av den eksisterende ordningen.

 

NOF SINGEL

Etter innspill og ønsker fra kadett-utvalget og medlemmer, er det nå mulig å tegne NOF SINGEL som kadett. Mer informasjon om ordningen finner du her https://www.nof.no/images/Marketing/Kenneth/NOF%20Forsikringsbrosjyre%202021.pdf

 

Ønsker du å tegne NOF Singel kan du gjøre dette ved å fylle ut søknaden her:

https://response.questback.com/norgesoffisersforbund/cebesomu71

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå