Gunstig medlemskap som pensjonist i NOF

Pensjonistmedlemskap

Går du av med alderpensjon fra Forsvaret så kan du velge å gå over i vårt pensjonistmedlemskap. Medlemskapet er gratis. Du betaler kun for forsikringer og  150,- /året som støtte til pensjonistaktiviteter. Som pensjonist beholder du de kollektive forsikringene (NOFs Grunnpakke), og kan videreføre de kollektive forsikringene med reservasjonsrett som man hadde som tjenestegjørende. (NOF Singel, NOF Familie, NOF Gruppeforsikring eller LOfavør Advokatforsikring). Medlemskapet innebefatter ikke juridisk bistand. Du må selv endre kategori fra tjenestegjørende til pensjonist på min side
Trenger du hjelp til å logge inn finner du en veiledning her
loader