Gunstig medlemskap som pensjonist i NOF

Pensjonistmedlemskap

Går du av med alderpensjon fra Forsvaret så kan du velge å gå over i vårt pensjonistmedlemskap.  Medlemskapet er gratis. Du betaler kun for forsikringer og  150,- /året som støtte til pensjonistaktiviteter. Som pensjonist beholder du de kollektive forsikringene (NOFs Grunnpakke), og kan videreføre de kollektive forsikringene med reservasjonsrett som man hadde som tjenestegjørende. (NOF Singel, NOF Familie, NOF Gruppeforsikring eller LOfavør Advokatforsikring). Du får også rådgivning og bistand fra våre tillitsvalgte så langt vi har kompetanse og kapasitet. Medlemskapet innebefatter ikke juridisk bistand. 
Søknad om pensjonist-medlemskap gjøres her
loader