Sivilt medlemskap i NOF Student eller jobb

Sivilt medlemskap

Sivilt studentmedlemskap

Slutter du i Forsvaret for å studere, anbefaler vi at du går over på vårt sivile studentmedlemskap. Du beholder forsikringene til samme gunstige pris. Det samme gjelder alle våre medlemsfordeler, inkludert LOfavør og OPRA. Du vil også få all hjelp vi kan gi deg, inkludert rådgivning og bistand fra våre tillitsvalgte så langt vi har kompetanse og kapasitet. Medlemskapet dekker ikke juridisk bistand i ditt sivile studie. Medlemskapet koster kun 110,- i måneden. I tillegg betaler du samme gunstige pris for dine forsikringer. 
Du endrer selv kategori fra tjenestegjørende til sivil studentmedlemskap i løpet av 30 sekunder på min side

Sivilt arbeidende-medlemskap

Søker du permisjon fra, eller slutter i Forsvaret for å begynne i sivil jobb? Da anbefaler vi at du går over på vårt sivilt arbeidende-medlemskap. Du beholder forsikringene til samme gunstige pris. Det samme gjelder alle våre medlemsfordeler, inkludert LOfavør og OPRA
Du vil også få all hjelp vi kan gi deg, inkludert rådgivning og bistand fra våre tillitsvalgte så langt vi har kompetanse og kapasitet. Medlemskapet dekker ikke juridisk bistand i din sivile jobb, men du kan bli ivaretatt gjennom samarbeidsavtalen i LO. Medlemskapet koster kun 210,- i måneden. I tillegg betaler du samme gunstige pris for dine forsikringer. 
Du endrer selv kategori fra tjenestegjørende til sivilt arbeidende-medlemskap i løpet av 30 sekunder på min side

 

loader