Digitalt møte om flytting og pendling

Digitalt møte

Sommeren er militær høysesong for rullering av personell. Mange skal bytte tjenestested, noen slutter og skal ut i det sivile, mens andre er ferdig på skole. 

I kveldens digitale informasjonsmøte skal vi fokusere på reglene for flytting, pendling og beordring. I tillegg vil vi informere om status for de nye kadettene, og litt om veien videre. 
Innledningsvis vil leder NOF, Torbjørn Bongo, gi oss en kort oppdatering. 


Agenda:

Innledning ved programleder, Tommy Aksdal

Kort oppdatering fra Torbjørn Bongo

Flytting, pendling og beordring - med Torbjørn Liestøl 

Elever og kadetter på vernepliktig vilkår - med Tommy Aksdal

Veien videre med Christer Lindseth

Fikk du ikke deltatt så kan du se opptak av møtet her:

Youtube - Digitalt temamøte, beordring, flytting og pendling
loader