Ny medlemsavtale - OPRA

Ny medlemsavtale

OPRA - Operativ Rabatt

OPRA – operativ rabatt
OPRA er et lukket fordelsprogram for ansatte og vernepliktige i Forsvaret, blålysetatene, Sivilforsvaret, veteraner og de frivillige redningstjenestene.
Programmet ble startet med ett mål for øye - å øke verdsettelsen av samfunnsborgere som legger egen sikkerhet og trygghet til side, for å kunne bistå i ekstraordinære situasjoner. OPRA og NOF har nå inngått et eksklusivt samarbeid, som gir alle medlemmer gratis tilgang til noen av Norges beste rabatter. For alle utenfor NOF betales en månedlig medlemsavgift.

Verdsette operativt personell
OPRA ble lansert desember 2020 for å understøtte en kultur i Norge som i større grad verdsetter operativt personell sin innsats for samfunnet. Dette gjøres i samarbeid med over 60 små og store støttespillere som tilbyr spesielt gode rabattavtaler på sine produkter. OPRA-teamet jobber kontinuerlig for å videreutvikle tilbudet med nye rabattavtaler. Programmets langsiktige mål er å kunne gi mulighet for besparelser på inn
til 20 prosent for en familie på fire.

Mer enn et fordelsprogram
OPRA er mer enn et fordelsprogram. Det er også et forsøk på å skape større anerkjennelse og oppmerksomhet om de som tar en spesiell belastning på vegne av samfunnet. OPRA drives på fritiden av fast ansatte i Forsvaret og Politiet. 28. februar ble alle oppsparte driftsmidler donert til organisasjonen Hospitallers i Ukraina. Den består av frivillige leger og paramedics på frontlinjen som gir førstehjelp til alle som blir rammet av krigen. Totalt ble 51 344 kr donert og øremerket medisinsk førstehjelpsutstyr.

Takknemlighetsfondet

OPRA har etablert et eget takknemlighetsfond og en pris for å hedre enkeltpersoner som har gjort en innsats utover det som kan forventes. Kandidater til hedersprisen nomineres av egne kollegaer. Prisen består av OPRA-spydet, testimonium og 15 000 kr, og vil deles ut med jevne mellomrom.

loader