Vervepremier

Vervepremier

Verv en makker
Hvordan ta ut vervepremier:
Send mail til marked@nof.no med følgende info.
1. Hvilken vervepremie du ønsker å ta ut
2. Postadresse du vil ha det tilsendt.

Hvordan registrere nye vervinger:
• Benytt innmeldingsblanketten eller elektronisk innmelding og verv en kollega.
• Skriv opp navnet ditt under "ververs navn".
• Den du verver må være i aktiv tjeneste og motta lønn fra Forsvaret. 
• Om du verver kadetter/elever på ny ordning eller 1.års lærlinger, telles dette som 0,5 poeng. 
• Vær oppmerksom på vervepremier over 10.000,- må fordelsbeskattes.
 Vervepremier må tas ut mens du er NOF medlem

Vervepremier:
• 1 vervepoeng
- NOF sekken
- Eka foldekniv
- Gavekort VPG eller Norsegear på 1000,-
- Vervinger gjort etter 1.juli 2021- Jubileumssekken
  (så langt beholdningen rekker)

• 2 vervepoeng
- Oakley M-frame 3.0
- Primus Lite plus Stormkjøkken
- Gavekort VPG eller Norsegear på 2000,-

• 3 vervepoeng
- Amok Draumr hengekøye
- Gavekort VPG eller Norsegear på 3000,-


Ønsket produkt må ligge innenfor verdien av opptjente vervepoeng, og det er ikke anledning til å betale mellomlegg.
For ytterligere spørsmål om vervepremier, send mail til marked@nof.no NB! Med forbehold om trykkfeil og varestatus

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå