Vervepremier

Vervepremier

Verv en kollega

Flere medlemmer gir større gjennomslagskraft. Som medlem av NOF er du den beste ambassadøren vi har for å rekruttere nye medlemmer.


Nå kan du få 1000,- i gavekort hos Norsegear pr. medlem du verver! Kortene har gyldighet i et år fra utstedelsesdato og kan benyttes i nettbutikken www.norsegear.no.
I tillegg har du som medlem selvfølgelig 20% rabatt på alle ordinære priser i deres nettbutikk. 


For å få registrert dine vervinger må du gjøre følgende:
  • Benytt innmeldingsblanketten eller elektronisk innmelding og verv en kollega.
  • Skriv opp navnet ditt under "ververs navn"
  • Den du verver må være i aktiv tjeneste og motta lønn fra Forsvaret.
Du kan også ta ut andre vervepremier hvis du heller ønsker det. Noen av alternativene er listet opp under, men det er også anledning til å komme med andre ønsker. Vær oppmerksom på vervepremier over 10.000,- må fordelsbeskattes.

For ytterligere spørsmål om vervepremier, send mail til Kenneth Askjem på ka@nof.no 

loader
Norges Offisersforbund 2018
Webutvikling av:A2N