Høstkampanje

Høstkampanje

Dobbelt så mange medlemmer

 

I 1992 var vi i NOF en av de minste fagforeningene med litt over 3000 tjenestegjørende medlemmer. Men mye har skjedd siden den gang.  Mens Forsvaret blitt redusert, har vi i NOF doblet antall medlemmer. Bak denne fremgangen ligger det hardt arbeid og stort fokus på resultater. Alltid medlemmet i sentrum. 

Så da vi for noen år tilbake gikk forbi alle andre, og ble størst, så skyldes det først og fremst alle dere tillitsvalgte, medlemmer og ambassadører som står på for kollegaer og forbundet hver eneste dag. 

Samtidig er det slik at flere medlemmer gir økt innflytelse, mer gjennomslag og større ressurser. NOF ønsker derfor enda flere medlemmer velkommen til den ledende militære fagforeningen. I høst får alle dere som verver muligheten til å vinne en ekstra påskjønnelse. Det samme får nye medlemmer. Lykke til!

  

Kampanjeregler

Kampanjeperioden er fra 12. oktober til 12. desember. Vinnere blir kontaktet av NOF etter kampanjen er avsluttet.   

Gjelder alle typer medlemskap. Verver må stå oppført på innmeldingen for å være gyldig. Forutsetter at medlemmet blir godkjent etter NOFs vedtekter.  

Mer informasjon om NOF

Ønsker du mer informasjon om hva NOF kan tilby? 

Om NOF
Hvorfor ha vi valgt LO som vår alliert?


loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N