Grunnpakke – Denne har alle NOF-medlemmer

NOF Grunnpakke/NOF U-27

NOF Grunnpakke
Pris 279,- pr. mnd. fra 1. januar 19 inkl HELP
Pris 218,- pr. mnd. fra 1. januar 19 uten HELP


Se forsikringsbrosjyre

HELP advokatforsikring
Fra 1. august 2015 innførte vi HELP advokatforsikring som en del av NOF Grunnpakke eller NOF U27.
Dette med mindre du har valgt å reservere deg for forsikringen. Advokatforsikring dekker 15 timer konsultasjon med advokat og inntil 2 millioner i saksomkostninger for både deg og motparten. Forsikringen dekker typisk familierett, arverett, kjøpsrett og fast eiendom (unntatt kjøp og salg av bolig). 
Du kan lese mer om forsikringen her.
Last ned vilkårene her.

Grunnforsikring
Økonomisk førstehjelp ved dødsfall i familien, i form av en engangsutbetaling som kommer raskt til utbetaling ved dødsfall. Forsikringen gjelder uansett dødsårsak og uansett sted.

Kollektiv hjem forsikring.

Forsikringen dekker alt innbo man har i huset i forbindelse med brann, tyveri eller annen skade på innboet. Forsikringen dekker innboet i fast bolig, pendlerbolig eller annet midlertidig kvarter man bor i, og i hele Norden.
Vilkår kollektiv hjem

Reiseforsikring med toppdekning

Forsikringen dekker reisesyke, reisegods, reiseansvar og avbestillingsforsikring i forbindelse med både fritidsreiser og tjenestereiser. Forsinket bagasje på utreise dekkes med kr 5000.
Vilkår reiseforsikring


NOF U-27
Pris 242,- pr. mnd. fra 1. januar 19 inkl HELP
Pris 181,- pr. mnd. fra 1. januar 19 uten HELP


Se forsikringsbrosjyre

HELP advokatforsikring
Fra 1. august 2015 innførte vi HELP advokatforsikring som en del av NOF U27.
Dette med mindre du har valgt å reservere deg for forsikringen. Advokatforsikring dekker 15 timer konsultasjon med advokat og inntil 2 millioner i saksomkostninger for både deg og motparten. Forsikringen dekker typisk familierett, arverett, kjøpsrett og fast eiendom (unntatt kjøp og salg av bolig). 
Du kan lese mer om forsikringen her.
Last ned vilkårene her.


Ulykkesforsikring
Denne gir deg ulykkesdekning både på jobb og i fritiden. Dekker også risikoaktiviteter.

Kollektiv hjem forsikring.
Forsikringen dekker alt innbo man har i huset i forbindelse med brann, tyveri eller annen skade på innboet. Forsikringen dekker innboet i fast bolig, pendlerbolig eller annet midlertidig kvarter man bor i, og i hele Norden.
Vilkår kollektiv hjem


Reiseforsikring med toppdekning
Forsikringen dekker reisesyke, reisegods, reiseansvar og avbestillingsforsikring i forbindelse med både fritidsreiser og tjenestereiser. Forsinket bagasje på utreise dekkes med kr 5000.
Vilkår reiseforsikring

<<Tilbake til oversikten
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N