NOFs Gruppeforsikringer – Disse kan du reservere deg mot.

NOFs Gruppeforsikringer – Disse kan du reservere deg mot.

NOF Singel.
NOF Singel inneholder alle 5 elementer av gruppeforsikringen. Samtlige element dekker medlemmet og kun medlemmet, med unntak av ulykke og kritisk sykdom som også dekker eventuelle barn medlemmet har. Les mer. (Tegningsblankett)

NOF Familie.
NOF Familie inneholder alle 5 elementer av gruppeforsikringen. Samtlige elementer har dekning for medlemmet og samboer/ektefelle. Barn har også en dekning på ulykke og kritisk sykdom. Ved samboerskap er det krav til at man har hatt felles folkeregistrert adresse i 2 år eller har felles barn.Les mer. (Tegningsblankett)


Gruppeforsikringen er en personforsikring og dekker 5 områder:


1. Dødsfalldekning.

Det gis en engangsutbetaling ved død, uansett årsak og sted. Denne begynner på 22G og trappes ned fra fylte 45år. Les mer.

 

2. Ulykkesdekning

Ved en ulykke som følge av en plutselig ytre årsak, og hvor denne medfører en invaliditetsgrad gis det en utbetaling på 25-45G avhengig av familiesammensetning.
Les mer.

3. Behandlingsutgifter ved ulykke.

Dersom man har behov for behandling ifm. ulykke som det offentlige ikke dekker, kan inntil 5% av forsikringssummen gå til å dekke disse utgiftene. Les mer.

4. Kritisk sykdom.

Dersom man får diagnose på en av en angitt liste sykdommer utbetales 2G. Forsikringen gjelder hele døgnet og hele verden. Les mer.

5. Uføredekning med forskuttering.

Dersom man blir minst 50% varig arbeidsufør utbetales inntil 16G. Summen som medlem trappes ned fra fylte 40år. Forskuttering innebærer at krav til varighet bortfaller, og at man ved overstigelse av 12 mnd. sykemelding mottar 1% av forsikringssum per mnd. til man blir frisk eller erklært varig arbeidsufør. Les mer.

6. Gruppeforsikring.

NOFs ”gamle” gruppeforsikring inneholder alle 5 elementer med følgende dekning:
i. Medlem: Alle element
ii. Ektefelle/Samboer: Død og Ulykke.
iii. Barn: Kritisk sykdom og ulykke

7.  Forsikringstestamente/Begunstigelsesskjema

NOFs gruppeforsikringer gir en større utbetaling ved død, som utbetales til de etterlatte iht arvelovens regler. Dersom man har en samboer eller kjæreste som ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel begunstige vedkommende ved å fylle ut et begunstigelsesskjema og sende dette til Sparebank1. NOFs avtalenummer er GRP0010661.

<<Tilbake til oversikten
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N