NOFs Gruppeforsikringer

Unike gruppeforsikringer

NOF Singel.
NOF Singel dekker deg som medlem og eventuelle barn, Pakken inneholder følgende dekninger. 
Dødsfall (Medlem)
Ulykke (Medlem og barn)
Behandlingsutgifter (Medlem og barn)
Kritisk sykdom (Medlem og barn)
Uføredekning med forskuttert utbetaling (Medlem)

NOF Familie.
NOF Familie inneholder alle 5 elementer av gruppeforsikringen. Samtlige elementer har dekning for medlemmet og samboer/ektefelle. Barn har også en dekning på ulykke og kritisk sykdom. Ved samboerskap er det krav til at man har hatt felles folkeregistrert adresse i 2 år eller har felles barn.
(Tegningsblankett)


7.  Forsikringstestamente/Begunstigelsesskjema

NOFs gruppeforsikringer gir en større utbetaling ved død, som utbetales til de etterlatte iht arvelovens regler. Dersom man har en samboer eller kjæreste som ikke oppfyller arvelovens krav, kan du allikevel begunstige vedkommende ved å fylle ut et begunstigelsesskjemaog sende dette til Sparebank1. NOFs avtalenummer er GRP0010661. Skjemaet brukes også hvis man ønsker å tilbakekalle eller endre begunstigelsen. 

<<Tilbake til oversikten
loader