Arrangement

Arrangement

  Sentralstyremøter
  NOFKA gjennomfører ordinært fire sentralstyremøter gjennom året hvor det arbeides med relevante saker. Ta kontakt med din lokale kadettillitsvalgt dersom du ønsker å ta opp en sak eller komme med innspill til saker NOFKA jobber med.


  Elev- og kadettkonferanse
  Årlig gjennomføres elev- og kadettkonferansen hvor alle medlemmer under utdanning er velkomne til å delta for å diskutere relevante saker. Her velges også nytt sentralstyre som sitter i ett år.
  loader
  Norges offisers- og spesialistforbund 2019
  Webutvikling av:A2N