Intops kalkulator utenlandstjeneste

INTOPS-Kalkulator

I desember 2019 ble Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner reforhandlet. Den nye avtalen har virkningsdato 1/1-2020 og har en varighet til 31/12-2021.

NOF har laget en kalkulator som synliggjør for deg som medlem hvordan den nye avtalen vil påvirke deg økonomisk i forhold til den forhenværende avtalen.

Kalkulatorene fungerer best på PC/MAC, men kan fungere på enkelte telefoner og nettbrett

Endringer som følge av ny INTOPS avtale

INTOPS-Lønnskalkulator


Satser er oppdatert pr 15/10-2020
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå