Avtaler i Staten

Avtaler i Staten

 
Revidert hefte personalpolitikk ved omstillingsprosesser (nov 2018)
Statens Personalhåndbok (SPH 2020)
Særavtale for økonomiske vilkår ved endret tjenestested
Statens reiseregulativ
Hovedtariffavtalen i Staten 2018-2020
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå