Avtaler i Staten

Avtaler i Staten

 
Revidert hefte personalpolitikk ved omstillingsprosesser - 2015
Statens Personalhåndbok
Særavtale for økonomiske vilkår ved endret tjenestested
Statens reiseregulativ
Hovedtariffavtalen i Staten 2018-2020
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N