Relevante lover

Relevante lover

 
Forvaltningsloven
Lov om Statens pensjonskasse
Likestillingsloven
Ferieloven
Tjenestetvistloven
Arbeidsmiljøloven
Tjenestemannsloven
Lov om personell i Forsvaret
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N