Relevante lover

Relevante lover

 
Forvaltningsloven
Lov om Statens pensjonskasse
Likestillingsloven
Ferieloven
Tjenestetvistloven
Arbeidsmiljøloven
Statsansatteloven
Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå