Avtale for NATO-staber i utlandet.

Avtale for NATO-staber i utlandet

Publisert: 2018.01.01

Avtalen regulerer blant annet økonomiske godtgjøringer, boforhold og hjemreiser i forbindelse med beordringer til NATO-staber og stasjoner i utlandet.

Ny avtale fra 1. jan 2020 
Vedlegg 1     Administrative bestemmelser
Vedlegg 2     Rapporteringsskjema for skatt på fordel av fri bolig i utlandet
Vedlegg 3     Informasjonsskjema ved utenlandstjeneste
Vedlegg 4     HARDSHIP pr 1. jan 2019
Vedlegg 4     Adskillelsestillegg 1. jan 2019
Vedlegg 4     Boligskattskompensasjon
Vedlegg 4     Utenlands- og barnetillegg
Vedlegg 5     FLAs retningslinjer for reise og flytting til utlandet
Vedlegg 6.    Protokoll fra forhandlingene


Aktuelt

Forrige        11 av 11        
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå