Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner Beskrivelse