Tariffleksikon

Tariffleksikon

Denne siden er til god hjelp for tillitsvalgte.

Eller andre som lurer på ord og uttrykk som svirrer under et tariffoppgjør som forfatteren av leksikonet Einar Fjellvik forklarer det.

Her kan du få forklart og utdypt de mest brukte ord og uttrykk i LO media sitt tariffleksikon.  
loader