NOF Akademiet

NOF skolen

En av Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) sine kjerneoppgaver er å gi våre medlemmer opplæring i fagforeningsarbeid, samt lover og avtaler
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har i 2019 startet en storstilt satsing på kompetansebygging. NOF opplever en virkelighet med stadige kutt innen personellforvaltning, flere oppgaver for linjeledere, og ikke minst større ansvar på den enkelte arbeidstaker. Dette gjør oss trygg på at kunnskap er veien å gå for å skape bedre arbeidsmiljø og ryddige arbeidsforhold. Vår påstand er at økt kompetanse bidrar til økt kontinuitet blant våre kollegaer, og derigjennom økt operativ evne. 

NOF har satt ned et prosjekt for å skape et rammeverk rundt våre kurs og kompetansetilbud. Inntil videre arrangerer vi tre typer kurs; Basiskurs, Ambassadørkurs og tillitsvalgtkurs.

Datoer og påmelding til våre neste kurs  

Mer informasjon om innhold i NOF-skolen og andre typer  kurs finner du under bildet 

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N