Toppskolering

Toppskolering

Dersom du har gjennomført trinnkurs, kan du nå melde deg på videregående kurs for mer kunnskap om arbeidslivet og arbeidsrett.

Målgruppe:
Tillitsvalgte som har gjennomført grunnskolering.

Følgende kurs inngår i Toppskoleringen:

- LO-Skolen (Bestått 4 av 5 moduler gir LO-Skolenål)
- Arbeidsliv (12dager) - Oppstartsmodul
- Læring (10dager)
- Organisasjon og ledelse (10dager)
- Samfunn (10dager)
- Solidaritet (10dager)

- Arbeidsrett
- Rettskilder (5dager) - Oppstartsmodul
- Individuell Arbeidsrett (5dager)
- Kollektiv Arbeidsrett (5dager)
- Medbestemmelse (5dager)
- Stillingsvern (5dager)

- Arbeidsmiljø i endring

- Miljøarbeid i bedrift og samfunn

- Genève-skolen

- Veilederkurs

- Yorkshire-skolen

 Kurs utover disse må deltaker/arbeidsgiver i sin helhet dekke selv. 
 

Kursoversikt finner du her.

loader