Basiskurs

Basiskurs

Dette er en grunnleggende innføring i de viktigste lover og avtaler for oss militært ansatte. Det passer best som ditt første steg ut i avtalejungelen. Her får du en solid dose med lønn og tillegg, mens dag to tar for seg personellforvaltning i lys av ny militær ordning. Har du null til middels forkunnskaper, er dette kurset for deg. Kurset inngå som en del av NOF-skolen. 

Permisjon med lønn reguleres i Hovedavtalen i statens § 39-40, og er en forutsetning for å delta. NOF dekker nødvendige reiseutgifter, og eventuelt opphold på kursstedet. 

Søk på våre neste basiskurs herloader