kurs tillitsvalgt

Tillitsvalgtkurs

Er du tillitsvalgt på arbeidsplassen eller i avdelingen? Da er dette kurset midt i blinken. Dette kurset fokuserer på rollen og oppgavene som tillitsvalgt på alle nivåer. Vi går igjennom aktuelle avtaler og lover som Hovedavtalen i Staten og Arbeidsmiljøloven. Tema er medbestemmelse, forhandlinger, arbeidsmiljø og personalsaker. 
Du treffer tillitsvalgte fra hele landet, og vi diskuterer aktuelle problemstillinger på tvers av våpengren og avdelinger. 

Meld deg på ditt neste tillitsvalgtskurs herloader