Kurs i varsling og arbeidsmiljø

Kurs i varsling og arbeidsmiljø

I 2022 gjennomførte NOF sitt første kurs i arbeidsmiljø og varsling. Over 40 deltakere fikk et fullspekket program over to dager, med blant annet en gripende historie fra Per-Yngve Monsen om hvordan han opplevde å varsle om Siemens sin overfakturering av Forsvaret. Etter svært mange, og gode tilbakemeldinger, så besluttet vi å videreføre dette som et eget tema-kurs.

Kort om innhold og tema
- Mobbing og trakassering
- Informasjon fra internrevisjonen
- Varslingssaker
- Tillitsvalgtes rolle
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Foredrag fra varsler

Målgruppen på kurset er tillitsvalgte og verneombud, samt linjeledere og andre interesserte. Vi anbefaler at du har gjennomgått basiskurs før du søker på dette. 

Søk om plass her 

loader