Handlingsprogram Norges offisers- og spesialistforbund

Handlingsprogram

Norges offisers- og spesialistforbunds handlingsprogram for landsmøteperioden 2018- 2022 ble vedtatt på Landsmøtet 27. - 30. oktober 2018.

Handlingsprogrammet styrer hvilke saker og mål forbundet skal jobbe med i denne fireårsperioden.

NOFs handlingsprogram 2018-2022
loader