Hva er Norges Offisersforbund?,- en arbeidstakerorganisasjon for befal

Hva er Norges Offisersforbund

Norges Offisersforbund (NOF) er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å fremme felles økonomiske, sosiale og faglige interesser for offiserer, befal, spesialister samt personell under utdanning. 

Forbundet ble stiftet i 1896 og er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). Forbundets hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har vi regionkontorer i Indre-Troms, Bodø/Harstad, Trondheim/Ørland, Bergen, Oslo, Rygge og Rena. Forbundets tidsskrift er Befalsbladet som kommer ut fire ganger i året. Sentralt i forbundets virksomhet står lønnsforhandlinger, utformelse av særavtaler i Forsvaret, politisk påvirkning, samt kurs- og kompetanseheving.

Landsmøtet er NOFs høyeste organ. Det møtes hvert fjerde år. Her utformes forbundets handlingsprogram. Dette styrer hvilke saker forbundet skal jobbe med i fireårsperioden. I tillegg velger Landsmøtet Landsstyret som møtes to ganger i året. Landsstyret har blant annet som oppgave å godkjenne budsjett, regnskap og årlige virksomhetsplaner. Den daglige styringen gjøres av Forbundsstyre som normalt møtes annenhver måned. Den daglige driften utøves av Sekretariatet. Dets tillitsvalgte er valgt for en fireårsperiode.

NOF støtter ingen politiske partier økonomisk. Vi setter innflytelse svært høyt og er derfor svært komfortabel med å ha Norges desidert største hovedsammenslutning i ryggen. Fordelene med å ha LO med på laget i sentrale forsvarsspørsmål har vist seg å være en garanti for Norges sikkerhet og forsvarsansattes rettigheter.

Medlemskap i NOF gir en rekke fordeler. I tillegg til å støtte medlemmer under lokale lønnsforhandlinger og i arbeidskonflikter, har vi LOs juridiske kontor i ryggen. Dette sikrer medlemmet hjelp i tunge og alvorlige saker. Som medlem av NOF har man også tilgang til en rekke meget gode forsikrings ordninger. Disse kan du lese mer om under ”Forsikring” på toppmenyen.

Stadig tjenestegjørende befal, befalselever, grenaderer og matroser kan bli medlem i NOF.

Følgende er valgt inn i NOF for perioden 2014-2018:

På det 42. landsmøte ble Egil Andre Aas gjenvalgt som leder i Norges Offisersforbund. Aas har vært nestleder siden 2005 og ble valgt som leder i 2010. Han har solid fartstid i forbundet fra 1993. Torbjørn Bongo ble også gjenvalgt som nestleder. Bongo har bred erfaring fra tidligere verv i organisasjoner. Egil Andre Aas ble midtveis i perioden valgt som ny leder i LO stat, og Torbjørn Bongo rykket dermed opp som forbundsleder i NOF. Tidligere stabssjef, Odd-Einar Eilertsen ble i samme tid valgt inn som ny nestleder i NOF.


Landsstyret:
Hær-gruppen: Egil Andre Aas, Pål B Nygaard, Tonje Andreassen, Jon Vie og Tone Andersen.
Vara: Trond Viggo Opdal, Tor-Espen Jolma, Petter F. Borch, Mads Zimmermann og Raymond Hansen.

Sjø-gruppen; Torbjørn Bongo, David Robert Coyle, Vegard Oksnes, Patricia Flagstad og Sergei Moore.
Vara: Hans Petter Waage, Henning Opskar, Terje Mauritzen, Stein-Erik Paulsen og Christin Pedersen.

Luft-gruppen; Laila L. Bråten, Carl W. Wilhelmsen, Espen Finne, Vidar Dypvik og Jan Bendheim.
Vara: Stein-Håkon Eilertsen, Terje Sæterøy, Tone Kyllingstad, Eirik Stenberg og Bjørn Kristensen.

Forbundstyret:
Torbjørn Bongo, Pål B. Nygaard, Odd-Einar Eilertsen, David R. Coyle, Laila Bråten og Carl W. Wilhelmsen.

Sekretariatet: 
Torbjørn Bongo, Odd-Einar Eilertsen, Jan Tore Hind Simonsen, Eigil Jespersen, Staale I. Reiten, Christer Lindseth, Bente Henriksen, Markus Källvik, Kenneth Askjem, Morten Arvnes og Kjell-Oddvar Mathisen.
Merkantile: Elisabeth Lange og Steinar Ugelstad.

Kontrollkomiten: 
Jan Inge Hansen, Johan Berg, Hilde Nystad.
Vara: Lars Erik Hustad, Heidi Krøke og Jens Petter Beranek Holm. 
loader
Norges Offisersforbund 2018
Webutvikling av:A2N