Hva er Norges offisers- og spesialistforbund?,- en arbeidstakerorganisasjon for elever, kadetter, spesialister, befal og offiserer

Hva er Norges offisers- og spesialistforbund

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å fremme felles økonomiske, sosiale og faglige interesser for offiserer, befal, spesialister og personell under utdanning. 

Forbundet ble stiftet i 1896 og er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). Forbundets hovedkontor ligger i Oslo. I tillegg har vi regionkontorer i Indre-Troms, Bodø/Harstad, Trondheim/Ørland, Bergen, Oslo, Rygge og Rena. Forbundets tidsskrift er Befalsbladet som kommer ut fire ganger i året. Sentralt i forbundets virksomhet står lønnsforhandlinger, utformelse av særavtaler i Forsvaret, politisk påvirkning, samt kurs- og kompetanseheving.

Landsmøtet er NOFs høyeste organ. Det møtes hvert fjerde år. Her utformes forbundets handlingsprogram. Dette styrer hvilke saker forbundet skal jobbe med i fireårsperioden. I tillegg velger Landsmøtet Landsstyret som møtes to ganger i året. Landsstyret har blant annet som oppgave å godkjenne budsjett, regnskap og årlige virksomhetsplaner. Den daglige styringen gjøres av Forbundsstyre som normalt møtes annenhver måned. Den daglige driften utøves av Sekretariatet. Dets tillitsvalgte er valgt for en fireårsperiode.

NOF støtter ingen politiske partier økonomisk. Vi setter innflytelse svært høyt og er derfor svært komfortabel med å ha Norges desidert største hovedsammenslutning i ryggen. Fordelene med å ha LO med på laget i sentrale forsvarsspørsmål har vist seg å være en garanti for Norges sikkerhet og forsvarsansattes rettigheter.

Medlemskap i NOF gir en rekke fordeler. I tillegg til å støtte medlemmer under lokale lønnsforhandlinger og i arbeidskonflikter, har vi LOs juridiske kontor i ryggen. Dette sikrer medlemmet hjelp i tunge og alvorlige saker. Som medlem av NOF har man også tilgang til en rekke meget gode forsikrings ordninger. Disse kan du lese mer om under ”Forsikring” på toppmenyen.

Stadig tjenestegjørende befal, befalselever, grenaderer og matroser kan bli medlem i NOF.

Følgende er valgt inn i NOF for perioden 2018-2014:

På NOFs 43. ordinære landsmøte ble Torbjørn Bongo valgt som leder i Norges offisers- og spesialistforbund. Bongo har vært nestleder siden 2010 og ble konstituert som leder i 2016 da forhenværende forbundsleder, Egil André Aas ble valgt som leder i LO Stat.Tor Egil Vangstad ble valgt som nestleder. Vangstad har erfaring fra Luftforsvaret, og har siden 2014 innehatt vervet som hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret. Erik Stenberg ble valgt som stabssjef. Han har tidligere vært hovedtillitsvalgt i LOS-prosjektet, samt sittet i NOFs landsstyre. 


Landsstyret:

Hæren: 
1. Tonje Andreassen (OF)
2. Peter Broch (OF/OR)
3. Linda Gustad Skeie (OF)
4. Farhad Fard (OF)
5. Jan Inge Hansen (OF).

Sjøforsvaret:
1. Torbjørn Bongo (OF)
2. Vegard Oksnes (OF)
3. Sergei Moore (OR)
4. Kirsti Green (OR)
5. Harry Skoglund (OF/OR)

Luftforsvaret: 
1. Tor Egil Vangstad (OF)
2. Stein-Håkon Eilertsen (OF)
3. Espen Finne (OF)
4. Sara Halvorsen Olsen (OR)
5. Jørn Vikjord (OF)

Forbundstyret:
- Torbjørn Bongo (OF)
- Tor Egil Vangstad (OF)
- Stein-Håkon Eilertsen (OF)
- Tonje Andreassen (OF)
- Peter Broch (OF/OR)
- Vegard Oksnes (OF)


Sekretariatet: 
- Torbjørn Bongo (leder)
- Tor Egil Vangstad (nestleder)
- Erik Stenberg (stabssjef)
- Staale I. Reiten (leder forhandlingsavdelingen)
- Christer Lindseth (forhandlingsavdelingen)
- Bente Henriksen (forhandlingsavdelingen)
- Kennet Bergland (forhandlingsavdelingen)
- Kenneth Askjem (økonomiansvarlig)
- Torbjørn Liestøl (kurs- kompetanse- og forsikringsansvarlig)
- Patrick G. Fladby (rekrutteringsansvarlig)
- Lasse Henriksen (rekrutteringsansvarlig)

Merkantile:
- Elisabeth Lange (kontorsekretær/seniorkonsulent)
- Steinar Ugelstad (IT-ansvarlig)

Kontrollkomiten: 
- Eigil Jespersen (leder)
- Hilde Nystad
- Johan Bergh

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N