Hva er Norges offisers- og spesialistforbund?,- en arbeidstakerorganisasjon for elever, kadetter, spesialister, befal og offiserer

Hva er Norges offisers- og spesialistforbund?

NOF er Norges ledende fagforening for militært ansatte. På tross av at antall militært ansatte har blir redusert vesentlig, har vi opplevd en dobling i antall medlemmer siden 1992. Med rundt 6000 tjenestegjørende, betalende medlemmer er vi også blant de største arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret.

Vår visjon

Norges offisers- og spesialistforbund skal være et handlekraftig, fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus på å være tilstede til beste for våre medlemmer og Forsvaret.

Hva er oppgavene våre?

Kort fortalt arbeider vi for å fremme felles økonomiske, sosiale og faglige interesser for offiserer, spesialister og personell under utdanning. Våre standpunkter og hvilke saker vi jobber med kan du lese om i vårt handlingsprogram.

Noen fakta om oss

Forbundet ble stiftet i 1896, og vi er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). Vårt hovedkontor ligger i Oslo, og i tillegg har vi regionskontorer på Setermoen, Harstad, Trondheim, Bergen, Linderud, Sessvoll, Rygge, Kjevik og Rena. Vår offisielle internettside finner du på  www.nof.no  og vi utgir Befalsbladet fire ganger i året. NOF er partipolitisk uavhengig og jfr. våre vedtekter vi gir ikke økonomisk støtte til noen politiske partier. 


loader