NOFs etiske retningslinjer

NOFs etiske retningslinjer

Etikk og tillit er uløselig knyttet sammen, og vi jobber hver dag med å fortjene medlemmenes tillit, og vårt omdømme i samfunnet. For å hjelpe oss i arbeidet har vi utarbeidet ett sett med etiske retningslinjer som er besluttet i våre styrende organer.  

NOFs etiske retningslinjer gjelder alle valgte, ansatte, frikjøpte tillitsvalgte (FriTV), sekretariatet, samt styrende organer lokalt og sentralt.

Les de etiske retningslinjene her.


loader