Våre besluttende organer

Våre besluttende organer

Vedtektene våre er spilleregler for drift og organisering av forbundet. De gir også føringer om kommandostrukturen og hvem som har ulik myndighet. Landsmøtet er vårt høyeste organ, og samles normalt hvert fjerde år. Imellom landsmøtene er det landsstyret som rangerer høyest. Landsstyret består av 15 valgte, 5 fra hver forsvarsgren. De samles normalt to ganger i året. Under dette finner vi forbundsstyret. De består av 6 valgte som utgår av de to øverste plassene i landsstyret. Normalt samles de 6-8 ganger i året. Mer om dette finner du i vedtektene våre. Nedenfor finner du oversikt over hvem som er valgt inn i de ulike styrene. 

Landsstyret:


Hæren
1. Tonje Andreassen (OF)
2. Peter Broch (OF)
3. Linda Gustad Skeie (OF)
4. Farhad Fard (OR)
5. Jan Inge Hansen (OF).

Sjøforsvaret
1.
Torbjørn Bongo (OF)
2. Vegard Oksnes (OF)
3. Sergei Moore (OR)
4. Kirsti Green (OR)
5.
Harry Skoglund (OR)

Luftforsvaret
1. Tor Egil Vangstad (OF)
2. Stein-Håkon Eilertsen (OF)
3. Espen Finne (OF)
4. Sara Halvorsen Olsen (OR)
5. Jørn Vikjord (OF)


Forbundstyret:


Sjøforsvaret

Torbjørn Bongo
Vegard Oksnes  
Luftforsvaret
Tor Egil Vangstad
Stein-Håkon Eilertsen
Hæren
Tonje Andreassen
Peter Broch

 

Kontrollkomiteen: 

Eigil Jespersen
Hilde Nystad
Henning Opskar

loader