Vedtekter

Vedtekter Norges offisers- og spesialistforund

Norges offisers- og spesialistforbunds vedtekter ble revidert på Landsmøtet i 2018.
Normalvedtektene for lokalavdelingene ble sist revidert av Forbundsstyret i 2011.

Justerte/tilpassende vedtekter for lokalavdelingene skal godkjennes av Forbundsstyret før de er gyldige.

NOFs vedtekter 2018-2022
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N