Vedtekter

Vedtekter Norges Offisersforund

Norges Offisersforbunds vedtekter ble revidert på Landsmøtet i 2014.
Normalvedtektene for lokalavdelingene ble sist revidert av Forbundsstyret i 2011.

Justerte/tilpassende vedtekter for lokalavdelingene skal godkjennes av Forbundsstyret før de er gyldige.

Her finner du vedtektene fra Landsmøtet 2014

Her finner du Vedtekter for lokalavdelinger - se side 18
loader
Norges Offisersforbund 2018
Webutvikling av:A2N