Innmeldingsskjema
Fornavn *
Etternavn *
Fødselsnummer (11 siffer)*
Folkeregistrert adresse *
Postnummer *
Sted *
E-post *
Telefonnummer *
NOF Personforsikring med reservasjonsrett
Krysser du ikke av får du automatisk NOF singel og advokatforsikring:


Jeg er medlem i et annet forbund og ønsker at NOF tar seg av utmeldelse *
Velg forbund:
Skriv inn her:
Jobbopplysninger

(Personell inne til førstegangstjeneste kan ikke melde seg inn i Norges Offisersforbund)

Forsvarsgren: *
Grad: *
Ansattnummer *
Tjenestested/garnison*
Tilsetting: *

Avdeling (gjelder T35, T60 Lærling og midl. til satt)
Skole (gjelder værnepliktig kadett/elev, Kadett, gjennomgående KS første året, GBK)
Tilleggsinformasjon
Vervet av
Merknad
Koden er sendt
Vennligst fyll inn telefonnummer
loader
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå