Støtteordninger for lokalforeninger
Lokalforeningene selve livsnerven i Norges offisers- og spesialistforbund. Som et ledd i satsingen på lokalt engasjement og aktiviteter har vi etablert to ordninger som vi kort beskriver nedenfor.

Returkontingent

Dette er midler som betales ut årlig til lokalavdelingene basert på medlemstall. I tillegg til tjenestegjørende, teller både elever og pensjonister med i tallet. I 2021 er returkontingenten satt til kr. 45,- per medlem. Forutsetningene for å få utbetalt midlene er at lokalforeningen har et gyldig valgt styre og en egen bankkonto. Dette dokumenteres ved protokoll fra årsmøtet. Lokalavdelingene kan søke om returkontingent og sende inn dokumentasjon her

Søknad om støtte til faglig aktivitet 

I tillegg til returkontingenten er det mulig å søke om støtte til lokale aktiviteter. Dette må være faglig forankret og søkes gjennom lokalforeningen. Retningslinjene finner du her
Ønsker dere å søke om støtte kan dette gjøres her

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå