Støtteordninger for lokalforeninger
Lokalforeningene selve livsnerven i Norges offisers- og spesialistforbund. Som et ledd i satsingen på lokalt engasjement og aktiviteter har vi etablert to ordninger som vi kort beskriver nedenfor.

Returkontingent

Dette er midler som betales ut årlig til lokalavdelingene basert på medlemstall. I tillegg til tjenestegjørende, teller både elever, lærlinger, kadetter og pensjonister med i antallet. For perioden 2018 - 2022 er kontingenten fastsatt til kr. 45,- per medlem. Forutsetningene for å få utbetalt midlene er at nødvendige opplysninger leveres via linken under, lokalforeningen har et gyldig valgt styre, er registert i organisasjonsregisteret og en egen bankkonto. Dette dokumenteres ved protokoll fra årsmøtet. Lokalavdelingene kan søke om returkontingent og sende inn dokumentasjon her

Søknad om støtte til faglig aktivitet 

I tillegg til returkontingenten er det mulig å søke om støtte til lokale aktiviteter. Dette må være faglig forankret og søkes gjennom lokalforeningen. Retningslinjene finner du her
Ønsker dere å søke om støtte kan dette gjøres her

loader