Jeg er født i 1965, vil jeg være sikret 66% garanti?
Publisert: 2021.12.17
Staale i Reiten
Partene kom ikke til enighet i pensjonsforhandlingene i februar 2020.

De "gamle reglene" er derfor videreført midlertidig for de som er født i 1963 og senere.

De midlertidige reglene sikrer en særalderspensjon på inntil 66 prosent av pensjonsgrunnlaget fram til du fyller 67 år. Ved 67 år går du over til ordinær alderspensjon.

Det første årskullet med midlertidige regler fyller 67 år i 2030.

For å finne ut mer om dine pensjon kan du logge inn på Statens Pensjonskasse (www.spk.no) og be de regne ut hvilken pensjon du vil få dersom du går av.
loader