Ungdomskonferansen

Ungdomskonferansen 2023

Nytt år, nye muligheter

Flybuss er enkleste alternativ fra OSL:
Flybuss FB3 (i retning Lommedalen) går direkte fra OSL - Hotel 33. (nærmeste stopp er Risløkkealleén)
Rabattkode: Q33oslo22
Billetten må bestilles på www.flybussen.no.

Velkommen til ungdomskonferansen 2023. Konferansen er for medlemmer av NOFKA og øvrige kadetter ved Forsvarets 3-årige utdanninger, samt NOF Ungdomsutvalg og unge ansatte under 35 år.

Vi gleder oss til å møte dere, og håper og tror at vi har satt sammen et opplegg som byr på spennende foredrag, kompetanseheving, nettverksbygging og ikke minst hygge med gode kollegaer.Konferansen avholdes i Oslo på Quality Hotel 33 i tidsrommet 25. - 26. februar. Konferansen gir rett til tjenestefri med lønn i henhold til Hovedavtalen i staten § 39 og 40 og Permisjonsdirektivet vedlegg D, pkt.1.3.2.8. Deltakere må selv søke permisjon. NOF dekker alle utgifter til kost, losji og reise.


 

ADMINISTRATIV INFO

Tidspunkt: Lørdag 25.februar kl. 1000 – søndag 26.februar kl. 1300
Sted: Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33, 0581 Oslo
Påmelding: Gjort gjennom Questback.

Transport: NOF dekker rimeligste offentlige transport etter statens satser. Ønsker du å benytte egen bil, dekkes dette innenfor rammene av offentlig kommunikasjon. Taxi dekkes normalt ikke. Du kan bestille fly etter at du har fått bekreftelse på plass. Benytt Forsvarets rabattkoder, og gjør det så billig som mulig.

Ekstra overnatting fredag-lørdag skal godkjennes av NOF. Normalt er regelen at dersom du må reise hjemmefra før kl. 0600, har du krav på ekstra overnatting. Dette bør primært gjelde personell fra Nord-Norge, da vi har relativt sen oppstart.

Parkering: Det er meget begrenset med parkeringsmuligheter ved hotellet.  Ved bruk av egen bil, må parkering ordnes og dekkes av den enkelte.

Forpleining: NOF besørger forpleining for deltakere. Første måltid er lunch lørdag.

Alkohol: NOF forholder seg til Forsvarssjefens rusmiddeldirektiv, og forventer at deltakere viser måtehold. Deltakere er selv ansvarlig for å overholde aldersgrenser og gjeldende norsk skjenkelov.

Antrekk: Sivilt. Middag lørdag kveld: Pent uformelt antrekk/smart casual

Reiseregning: Informasjon gis på hotellet. Husk at flybilletten og andre reisekvitteringer må legges ved som digitale bilag. Rutegående transport trenger ikke å dokumenteres ved bilag (buss, tog etc.)

Utstyr: Skrivesaker og relevante dokumenter utleveres på konferansen.

Frafall: NOF bruker mye ressurser på sine kurs og konferanser, og ønsker å minimere kostnader ved frafall. Meld derfor fra så tidlig som mulig til kursleder (ta@nof.no) hvis noe uforutsett skulle skje, og du ikke kan delta. Prøv gjerne å finne relevant erstatter dersom dette er mulig og gi informasjon om dette. NB! Dersom du ikke melder i fra om frafall innen rimelig tid, kan du bli pålagt å selv dekke utgifter.

Annet: Allergier og annen informasjon meldes snarest til NOF. Kursleder er Tommy Aksdal. Nås primært på mail: ta@nof.no, alternativt tlf. 922 54 955.

POC 2: Kenneth Askjem, 979 92 219, ka@nof.no                                                         

 

Vel møtt!

loader