Ungdomskonferansen

Ungdomskonferansen 2023

Nytt år, nye muligheter

Velkommen til ungdomskonferansen 2023. Konferansen er for medlemmer av NOFKA og øvrige kadetter ved Forsvarets 3-årige utdanninger, samt NOF Ungdomsutvalg og unge ansatte under 35 år. Ungdomskonferansen gjennomføres årlig, og er NOFs største arrangement for våre unge medlemmer. Målsettingen er en motiverende og lærerik helg med kompetanseheving, nettverksbygging og sosial interaksjon. Her kan kadetter og ansatte bli kjent på tvers av grener, søyler og utdanninger, utveksle erfaring og diskuterer relevante saker.Neste ungdomskonferanse avholdes i Oslo på Quality Hotel 33 i tidsrommet 25. - 26. februar. Konferansen gir rett til tjenestefri med lønn i henhold til Hovedavtalen i staten § 39 og 40 og Permisjonsdirektivet vedlegg D, pkt.1.3.2.8. Deltakere må selv søke permisjon. NOF dekker alle utgifter til kost, losji og reise.

Meld deg på konferansen her

 

Gjeldende utvalgsrepresentanter

NOFKA Sentralutvalg

Fornavn

Etternavn

Grad

Tjenestested

Verv

Håkon

Fjellestad

Kadett

SKSK

Leder

NOF UNG

Fornavn

Etternavn

Grad

Tjenestested

Verv

T. Valur

Thorleifsson

Oversersjant

Kjevik

Leder

Kobro

Nikolai

Løytnant

Setermoen

Nestleder

Camilla Marie

Kåstad

Kaptein(m)

Skjold

Sekretær

Johanna

Ommedal

Kvartermester

Værnes

Styremedlem

Anna Fredrikke

Warvik

Sersjant

Setermoen

Styremedlem

Juliane Grundvig

Malthe

Sersjant

Haakonsvern

Styremedlem

Håvard

Setlo

Løytnant

Setermoen

Styremedlem

Henrik

Abrahamsen

Kvartermester

Haakonsvern

Styremedlem

Lise Merete

Buøy

Visespesialist

Evenes

Styremedlem

Vara

Kristian

Hofseth

Visespesialist

Ørland

Vara

Ellen

Sommerhaug Olsen

Spesialist

Evenes

Vara

Hannah

Bueide

Visekorporal

Rena

Vara


loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå