elevlån

Elevlån

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) tilbyr forbrukslån til elever og kadetter gjennom Forsvarets Personellservice (FP) som administrerer lånet. 

Hva er NOF elevlån?

 1. NOF elevlån er et gebyrfritt usikret lån til lav rente for elever ved Forsvarets skoler.
 2. Renten følger boliglånsrenten til Forsvarets Personellservice: www.fp.no/lan/boliglaan/
 3. Lånet nedbetales når plikttjenesten begynner etter endt skolegang.
 4. Du kan søke inntil kr. 15.000,- pr. studieår, maksimalt inntil kr. 45.000,-
 5. Lånet administreres av Forsvarets Personellservice med NOF som kausjonist.

Hvem kan søke NOFs elevlån?

 1. NOF-medlemmer som er elever ved Forsvarets krigs- befals- og fagskoler, og som ikke mottar lønn under skolegang.
 2. Søkers samlede lån kan ikke overstige 1 G: www.nav.no/
 3. Søker kan ikke stå oppført med betalingsanmerkninger.

Hvordan søker jeg NOFs elevlån?

 1. Søknad/gjeldsbrev for elevlån skrives ut og fylles ut.
 2. Husk at underskriften din må bekreftes av 2 vitner. Vitner må være myndige norske statsborgere.
 3. Utfylt søknad/gjeldsbrev sendes i original, sammen med utskrift fra gjeldsregisteret** og kopi av utdanningskontrakt til:
NOF
Møllergata 10
0179 Oslo

**
www.gjeldsregisteret.com

Godkjenning av lånesøknad
Søknaden kredittvurderes og godkjennes av Forsvarets Personellservice. Innvilget lån utbetales til kontonummeret som oppgis på søknaden/gjeldsbrevet.


Betjening og nedbetaling av elevlån?

 1. Renter påløper fra utbetalingstidspunkt, men du begynner ikke å betale på lånet før du er ferdig med utdannelsen og mottar lønn.
 2. Lånet må nedbetales i løpet av plikttjenesten.
 3. Nedbetalingen skjer gjennom lønnstrekk til Forsvarets Personellservice.

 

En viktig påminnelse:
Dette er et lån som en gang skal betales tilbake. NOF ønsker ikke å oppfordre noen til å låne penger til rent forbruk, men skal du først ta opp lån, er dette et gunstig lån.

 

For mer informasjon og vilkår: Vilkår NOF elevlån.pdf

Lånesøknad: Lånesøknad NOF elevlån.pdf

 

For spørsmål om NOF elevlån, vennligst ta kontakt med Forsvarets Personellservice:
Tlf: 2107 5730
Mail: forvaltning@fp.no


 

loader