NOFKA

Norges offisers- og spesialistforbunds kadettutvalg

NOFKA består av elever fra alle Forsvarets krigsskoler og 3-årige fagutdanninger. Lokalstyrene har fokus på lokale anliggende ved den respektive skole, mens sentralstyret løfter saker på sentralt hold, gjerne helt opp til Forsvarssjefens kontor ved behov. NOFKAs styremedlemmer går på samme skole som deg og du kan alltid være trygg på at det vil være et styremedlem fra NOFKA som kan gi deg svar på dine spørsmål. Styret har grunnleggende opplæring innenfor gjeldende regelverk, og kan dermed bistå med støtte i skolehverdagen.
loader