NOFKA - Norges offisers- og spesialistforbunds kadettutvalg

Norges offisers- og spesialistforbunds kadettutvalg

NOFKA er Norges offisers- og spesialistforbunds kadettutvalg. NOFKA består av elever fra alle Forsvarets krigsskoler og 3-årige fagutdanninger. Styrets sammensetning er ikke tilfeldig og representanter for sivile studier er selvfølgelig sittende styremedlemmer sammen med representantene fra de operative kull.

Styret møtes fire til seks ganger per styreår, og velges ved  Elev- og kadettkonferansen på nyåret. Denne konferansen er årets høydepunkt og gir kadetter, elever og andre unge medlemmer muligheter til meningsutveksling på tvers av forsvarsgrenene, kompetanseheving og selvfølgelig trivsel ved sosiale tilsetninger.

NOFKA har som målsetning å være mer enn et sceneshow for NOF. Samarbeidet mellom sekretariatet til NOF og NOFKA er dermed tett, og terskelen for utnyttelse av sekretariatets fagkompetanse er lav. Dette medfører at NOFKA har stor gjennomslagskraft og kan ansees som en solid spydspiss av en elev- og kadettorganisasjon.  

Hvorfor trenger vi NOFKA?
NOFKA er Norges offisers- og spesialistforbund sin direkte link fra hverdagen til kadettene. NOFKA sine styremedlemmer går på samme skole som deg og du kan alltid være trygg på at det vil være et styremedlem fra NOFKA som kan gi deg svar på dine spørsmål. Styret har grunnleggende opplæring innenfor gjeldende regelverk. Dette medfører økt trivsel og forenkler kadettene sin hverdag.  Trivsel og forutsigbarhet på arbeidsplassen er en viktig byggestein i grunnmuren hos enhver arbeidstaker. NOFKA er til for å holde denne byggesteinen på plass slik at du som kadett kan fokusere på det essensielle og viktige, virkning i målet! 

Til deg som er ny kadett!
Velkommen til NOF og NOFKA! Du blir automatisk ført over som kadett i våre registre, og har en meget god pris på ditt medlemskap, noe som blant annet gir deg solide forsikringer! Husk at det er nå du har muligheten i din militære karriere til å fokusere mest på deg selv og dine studier! Og om du har det lille ekstra giret som behøves så ønsker vi deg velkommen på elev- og kadettkonferanse til høsten der du kan stille som representant til styret i NOFKA. Vi trenger ditt engasjement og lover mye tilbake!
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå