NOFKA

Norges offisers- og spesialistforbunds kadettutvalg

NOFKA består av elever fra alle Forsvarets krigsskoler og 3-årige fagutdanninger. Lokalstyrene har fokus på lokale anliggende ved den respektive skole, mens sentralstyret løfter saker på sentralt hold, gjerne helt opp til Forsvarssjefens kontor ved behov.


Styret møtes fire til seks ganger per styreår, og velges ved Ungdomskonferansen. Denne konferansen er årets høydepunkt og gir kadetter, elever og andre unge medlemmer muligheter til meningsutveksling på tvers av forsvarsgrenene, kompetanseheving og selvfølgelig trivsel ved sosiale tilsetninger.

NOFKAs rolle
NOFKA er Norges offisers- og spesialistforbunds direkte link fra hverdagen til kadettene. NOFKAs styremedlemmer går på samme skole som deg og du kan alltid være trygg på at det vil være et styremedlem fra NOFKA som kan gi deg svar på dine spørsmål. Styret har grunnleggende opplæring innenfor gjeldende regelverk, og kan dermed bistå med støtte i skolehverdagen.


loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå