Arrangementer
Sentralstyremøter
NOFKA gjennomfører ordinært fire sentralstyremøter gjennom året hvor det arbeides med relevante saker. Ta kontakt med din lokale kadettillitsvalgt dersom du ønsker å ta opp en sak eller komme med innspill til saker NOFKA jobber med.


Elev- og kadettkonferansen
Årlig gjennomføres den årlige Elev- og kadettkonferansen, hvor alle medlemmer under utdanning er velkomne til å delta. Her blir man kjent på tvers av grener og utdanninger, utveksler erfaringer og diskuterer relevante saker.
Her velges også nytt sentralutvalg som sitter i ett år.

Elev- og kadettkonferansen 2019/20 arrangeres i februar 2020 i Oslo. Tidspunktet er satt for å passe til utdanningsløpet ved krigsskolene slik at kadettene er på plass på sine respektive skoler etter fellesperioden på Heistadmoen og Linderud.
Mer info kommer.
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N