Ungdomskonferansen

Ungdomskonferansen 2022

NB! Flyttet grunnet corona-restriksjoner. Ny dato: 29.april - 01.mai.Ungdomskonferansen gjennomføres årlig, og er NOFs største arrangement for våre unge medlemmer. Vi inviterer styrende organer NOFKA og Ungdomsutvalget, samt elever, kadetter og unge ansatte til en forrykende helg fylt med kompetanseheving, nettverksbygging og sosial interaksjon. Her blir man kjent på tvers av grener og utdanninger, utveksler erfaringer og diskuterer relevante saker.
Her velges også nytt NOFKA sentralutvalg og NOF Ungdomsutvalg, som sitter i ett år frem til neste konferanse.

Ungdomskonferansen 2022 arrangeres 29.april - 01.mai. Tidspunktet er satt for å passe til utdanningsløpet ved krigsskolene slik at kadettene er på plass på sine respektive skoler etter fellesperioden på Heistadmoen og Linderud.

Konferansen er for medlemmer av NOFKA og øvrige elever og kadetter ved Forsvarets skoler, samt NOF Ungdomsutvalg og unge ansatte under 35 år. Det er 75 plasser - søk om plass i dag!

Link til påmelding: 

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=iKoZrlgqGoGaXf3Fw1cMl9lHUnyxg5dnYo1fYQ-T7_wn8V6LJqz3eWaBICKWTIsDoOttl7Jyo-jI3dykb80H5w2​