NOFKA Sentralutvalg Sentralstyre

NOFKA sentralutvalg

NOFKA Sentralutvalg består av to representanter fra henholdsvis LKSK, SKSK, KS, CIS og FEH.

Disse møtes 4 ganger i året for å diskutere felles problemstillinger og saker som omhandler flere av skolene.
Ett av de årlige møtene finner sted i utlandet, og har de siste årene blant annet vært avholdt i Washington og Belgia. Dette er en lærerik og sosial arena for nettverksbygging og for å tilegne seg kunnskap innen fagforeningsarbeid og saksbehandling.

Leder NOFKA Sentralutvalg: Håkon Fjellestad (SKSK)loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå