Arkiv
En ny digital opplevelse!
En ny digital opplevelse!

- Det er veldig gøy å endelig kunne rulle ut en helt ny digital opplevelse for dere medlemmer, forteller en entusiastisk Patrick Fladby. Han er NOF sin egen digitale sjef, og kan fortelle at nytt medlemssystem bare er starten på en omfattende digital reise.

Publisert: 19.09.2023

Skoletillegg-dommen - utbetaling
Skoletillegg-dommen - utbetaling

Oppdatering 8/9: Tilbakemelding fra Forsvarsstaben tilsier at Forsvaret planlegger med utbetaling i oktober for de som er omfattet av skoletillegg dommen.

Publisert: 08.09.2023

Ny særalderspensjon er ferdigforhandlet
Ny særalderspensjon er ferdigforhandlet

Det har vært krevende forhandlinger, sier forbundsleder Torbjørn Bongo, og vi er skuffet over at resultatet ikke ble akseptabelt for militært ansatte. Samtidig sier avtalen at det frem til neste sommer skal være en prosess for å avklare særregler for de som har pliktig fratreden ved særaldersgrensen. Militært ansatte er i denne kategorien. Spørsmålet om pensjon på ATF var ikke en del av disse forhandlingene.

Publisert: 25.08.2023

Pensjon på ATF- tillegg til Gulating lagmannsrett i januar 2024
Pensjon på ATF- tillegg til Gulating lagmannsrett i januar 2024

Trygderettens slo i september 2022 fast at seling og vakt skal være pensjonsgivende inntekt. I mars 2023 ble det avklart at saken ankes til Gulating lagmannsrett. Nå er tidspunktet klart, og saken skal behandles 15 til 19 januar 2024.

Publisert: 23.08.2023

Styrking av personellsituasjonen i Forsvaret
Styrking av personellsituasjonen i Forsvaret

I mai i år la Forsvarskommisjonen av 2021 frem sin rapport. Det er 360 sider med relativt dyster lesning. Et av verdens rikeste land, som lever av å besitte og høste i fra store havområder, holder seg på ingen måte med et Forsvar som står i rimelig forhold til utfordringene. At Norge er nabo med et av få land i verden som bruker militærmakt aktivt mot sine naboland, skulle man heller ikke tro om man ser på den militære forsikringspremien norske politikere er villige til å betale. Det er det mange grunner til, og de fleste er ikke tema her.

Publisert: 18.08.2023

Enig om å styrke bemanningen i Forsvaret
Enig om å styrke bemanningen i Forsvaret

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) var medarrangør på flere arrangementer under Arendalsuka. Langtidsplanen for Forsvaret. Konsekvenser og veien videre, samt Styrking av personellsituasjonen i Norge. Konklusjonen fra disse er at det er bred også politisk enighet om at bemanningen må økes og kompetansen må styrkes.

Publisert: 18.08.2023

NOF på Arendalsuka
NOF på Arendalsuka

Arendalsuka er en viktig arena, der organisasjoner, beslutningstakere og polikere møtes. I år blir tilstedeværelse og forsvarsarrangementene ekstra viktig med krigen mellom Ukraina og Russland som bakteppe, og der forsvarskommisjonen, totalforsvarskommisjonen og fagmilitært råd ble levert før sommerferien. Alle tre dokumentene er nå på høring med frister i løpet av høsten.

Publisert: 15.08.2023

Ny forhandlinger om særalderspensjon starter 24. august
Ny forhandlinger om særalderspensjon starter 24. august

I dag starter forhandlingene om særalderspensjon opp igjen. Dette er en fortsettelse på forhandlingene som har pågått siden 30. mai. I slutten av juni kom partene til enighet om utsettelse, da en erfarte at en ikke klarer å komme i mål til den avtalte fristen. - Det er fortsatt for mange uavklarte spørsmål og saker som en trenger tid på å vurdere, sier nestleder i LO, Sissel Skoghaug, som leder forhandlingene på vegne av LO.

Publisert: 24.08.2023

NATO-avtalen er reforhandlet
NATO-avtalen er reforhandlet

Det er relativt store endringer som er kommet på plass til noens gunst og andres ugunst. Avtalen trer i kraft 1. august, men avtalen skal reforhandles allerede ultimo 2023.

Publisert: 05.07.2023

Arkiv

loader