Arkiv
Peder og Peter: To frontfigurer
Peder og Peter: To frontfigurer

De møttes aldri, Peder og Peter; forbundets frontfigurer framfor noen. De er bautaer i forbundets 125-årige historie: I hver sin tidsepoke; for hver sin tid. Peder visste naturlig nok aldri om Peter, men Peter hadde i årevis Peder på nakken!

Publisert: 23.06.2021

Dette har du krav på om du blir syk under ferien
Dette har du krav på om du blir syk under ferien

Ved ferieavviklingen får vi en del spørsmål knyttet til rettigheter opp mot ferieloven. Her en oppsummering av de vanligste problemstillingene vi får spørsmål om. Som informasjon om feriepenger, sykdom i ferien, ferie på forskudd - og ikke minst hvilke krav du har til å få tre uker sammenhengende ferie.

Publisert: 16.06.2021

Restkonvertering
Restkonvertering

Arbeidsgiver slapp siste uke en bombe på Forsvarets intranett: Personell født 1970 eller senere som ikke har godkjent offisersutdanning skal fratas offisersgraden og gis en ny spesialistgrad, uten frivillighet. Dette gis tilbakevirkende kraft fra 31. desember 2020. NOFs vurdering er at dette meget uklokt, unødvendig og provoserende signaler fra Forsvarsstaben. Å vurdere å tvinge noen mot sin vilje fremstår som fallitt fra arbeidsgiver. NOF har bedt om et møte med Forsvarssjefen (FSJ) om saken.

Publisert: 14.06.2021

Feriepengene er på konto
Feriepengene er på konto

Sommertid og ferien nærmer seg. I juni får vi også feriepenger på konto. Lurer du på hvordan dette er beregnet og hva den lønnslippen egentlig betyr? Da bør du lese videre

Publisert: 11.06.2021

NOFs mann på GSV
NOFs mann på GSV

En egen sak som var vanskelig å løse og ønsket om å hjelpe kollegaer fikk ham interessert i fagforeningsarbeidet. Nå står kravet om pensjonspoeng på vakt og øvelsetillegg høyt på lista over saker han håper blir løst. NOF har besøkt Eirik Albrigtsen, ATV på GSV.

Publisert: 09.06.2021

Pensjon på ATF
Pensjon på ATF

Etter lønnsoppgjøret 2019 har arbeidstakerorganisasjonene i fellesskap krevd at lønn utbetalt etter ATF skal være med i pensjonsgrunnlaget. Forsvarssjefen og Forsvarsstaben ønsker å imøtekomme dette. Forsvarsdepartementet og Regjering sier nei, og bidrar til en urimelig behandling av forsvarets ansatte, og svekker forsvarsevnen gjennom å gjøre det enda vanskeligere å beholde kvalifisert personell.

Publisert: 07.06.2021

Personellet forventer pensjon på ATF tillegg
Personellet forventer pensjon på ATF tillegg

Det har snart i to år vært et tema mellom arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret på den ene siden og Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet på andre siden, om lønnsmessige utbetalinger i medhold av ATF skal være pensjonsgivende. Personellet har en meget klar for venting, lønn etter ATF må gi pensjon. Dette kan være avgjørende for om man fortsetter i Forsvaret.

Publisert: 02.06.2021

Løsning i det sentrale lønnsoppgjøret i Staten.
Løsning i det sentrale lønnsoppgjøret i Staten.

Første del av årets lønnsoppgjør i Staten ble landet hos Riksmekleren i ettermiddag. Partene stod opprinnelig langt fra hverandre når meklingene startet, men 17 timer på overtid klarte man omsider å få til en løsning. Resultatet tilsier en total ramme på årets lønnsoppgjør på 2,73 %, der 50 % av potten er fordelt av de sentrale parter med virkningsdato 1. mai, og 50% av potten fordeles ut til lokale forhandlinger i virksomhetene med virkningsdato 1. juli. Dette gir minimum 7300 kr. i et sentralt tillegg til alle, og mer kan komme under de lokale lønnsforhandlingene i forsvarssektoren til høsten.

Publisert: 27.05.2021

Arkiv

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå