Arkiv
FALLGRUBER VED MOTTAK OG HÅNDTERING AV VARSLER I FORSVARET
FALLGRUBER VED MOTTAK OG HÅNDTERING AV VARSLER I FORSVARET

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen meddelte bla. til NRK den 8. juni at det var mottatt rekordmange varsler i forsvaret. Omtale i media av en rekke alvorlige varslingssaker de senere år, viser at utfordringene med hensyn til å sikre en tillitsvekkende ivaretakelse av arbeidsgivers aktivitetsplikt ved undersøkelse og saksbehandling av mottatte varsler er betydelige. Fortjenestefullt fremkommer det at forsvarsledelsen synes å være opptatt av å drive organisatorisk læring for å hindre at alvorlige saker blir behandlet feil i fremtiden.

Publisert: 05.08.2022

LEDIG VERV SOM FORSVARETS HOVEDVERNEOMBUD
LEDIG VERV SOM FORSVARETS HOVEDVERNEOMBUD

Arbeidstakerorganisasjonene skal velge nytt Forsvarets hovedverneombud (FHVO), etter at nåværende FHVO går tilbake til stilling i Forsvaret. FHVO velges av de ansattes organisasjoner beskrevet i AML. iht rutiner.

Publisert: 29.06.2022

Påvirkningens mørke rom
Påvirkningens mørke rom

Russland retter sin informasjonskrig mot egen og andre lands befolkning. Hva vet vi om russiske og andre utenlandske påvirkningsoperasjoner mot Norge?

Publisert: 29.06.2022

God sommer 2022!
God sommer 2022!

Vi ønsker alle våre medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere en riktig god sommer 2022!

Publisert: 29.06.2022

Dette har du krav på etter ferieloven om du blir syk under ferien
Dette har du krav på etter ferieloven om du blir syk under ferien

Ferieloven er en rettighetslov, så om noe skjærer seg kan du også ha krav på ny ferie og erstatning. Ferieloven gir deg fem ukers ferie i løpet av ferieåret. Du kan i tillegg kreve at tre av ukene gis som sammenhengende sommerferie, og blir du syk i ferien kan du levere sykemelding for å få ny ferie.

Publisert: 29.06.2022

NOF ungdomsutvalg
NOF ungdomsutvalg

For første gang etter pandemien kunne NOF igjen arrangere sin årlige ungdomskonferanse, og i starten av mai møtte 50 forventningsfulle kadetter og ansatte på Kiel-ferga for å dra på tur.

Publisert: 29.06.2022

Høyt Verdsatt    Intervju med sjefen for Norges mest folkekjære forsvarsavdeling
Høyt Verdsatt Intervju med sjefen for Norges mest folkekjære forsvarsavdeling

Hun er født i Mo i Rana, oppvokst på Storfoshei og mener barne- og ungdomsårene i Nord-Norge har preget henne på mange måter. Dialekten har for lengst blitt byttet ut til Hadelandsk men det nordnorske lever i interessen for natur og friluftsliv, en interesse som ble startet for mange år siden i Nordland. På slutten av 2019 overtok Elisabeth Gifstad Michelsen formelt stillingen som sjef for Heimevernet, en jobb hun stortrives i. Befalsbladet har besøkt henne for å bli bedre kjent med HV-sjefen og hennes tanker om Heimevernet.

Publisert: 29.06.2022

Svensk Nato-medlemskap er ikke et paradigmeskifte militært
Svensk Nato-medlemskap er ikke et paradigmeskifte militært

«Vi har ikke fått et oppdrag av politikerne om å mene noe om vi skal være med i Nato eller ikke.» Slik starter forbundsleder i det svenske offisersforbundet Lars Fresker, når vi spør han om hvilke utfordringer og konsekvenser et eventuelt Nato-medlemskap kan få for nabolandet vårt.

Publisert: 29.06.2022

Norden i NATO
Norden i NATO

Både finnene og svenskene er i ferd med å snu i spørsmålet om Nato-medlemskap og innen du leser dette kan de allerede ha blitt opptatt som medlemmer. For noen uker siden viste en fersk meningsmåling at flertallet i befolkningene nå ønsker medlemskap. Så mye som 70 prosent i Finland mener at landet bør gå inn i Nato. Ifølge den finske statsministeren Sanna Marin vil trolig Finlands valg bli klart i løpet av de neste ukene. Dette vil også påvirke og høyst sannsynlig også fremskynde Sveriges beslutning om Nato.?

Publisert: 29.06.2022

Arkiv

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå