Arkiv
Ny lokalforeningsleder, NOF avdeling Gudbrandsdalen
Ny lokalforeningsleder, NOF avdeling Gudbrandsdalen

Jeg heter Tonje Andreassen, bor på Lillehammer og har min faste stilling i Cyberforsvaret. Jeg ble nylig valgt inn som leder av NOF avdeling Gudbrandsdalen. Jeg startet min militære karriere ved Hærens tekniske fagskole/elektronikk i 1993, og har siden det tjenestegjort i Teknisk bataljon, Heggelia tekniske verksted, SBUKS, Forsvarets sikkerhetsavdeling, Forsvarets ingeniørhøgskole, CKT og nå Cyberforsvaret. I tillegg er jeg utdannet Bachelor og Master innen Informasjonssikkerhet. På fritiden liker jeg å være ute i friluft, enten på gåturer i fjellet, skiturer i nærområdet eller kajakkturer både nært og fjernt.

Publisert: 21.01.2021

Regjeringen har ikke levert en god totalberedskap.
Regjeringen har ikke levert en god totalberedskap.

I dag holdt Justiskomiteen åpen høringen om stortingsmelding nr 5 (2020-2021) med tittelen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden». NOF ved forbundsleder, Torbjørn Bongo var til stede og komme med viktige innspill til høringen, hvor hovedbudskapet var at beredskapen må styrkes ytterligere. Samtidig leverte Tankesmien Agenda sin rapport «Prinsipper for styrket totalberedskap».

Publisert: 19.01.2021

Totalberedskap for å sikre trygghet og sikkerhet
Totalberedskap for å sikre trygghet og sikkerhet

Å sikre innbyggernes trygghet og sikkerhet, er en av enhver nasjonalstats viktigste oppgaver. Å vurdere hvor godt de ansvarlige myndigheter er i stand til dette, og jevnlig ha en bred offentlig debatt om dette ivaretas på en god måte, bør være en naturlig del av demokratiet vårt. Vår vurdering er at regjeringen ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt dette ansvaret, i sine snart 8 år ved makten.

Publisert: 19.01.2021

Påminnelse: NOF søker forhandler/jurist eller forbundssekretær til vår forhandlingsavdeling.
Påminnelse: NOF søker forhandler/jurist eller forbundssekretær til vår forhandlingsavdeling.

NOF er i stadig vekst, og vi ser nå behovet for å styrke forhandlingsavdelingen vår for å imøtekomme medlemsveksten og behovet for styrket egenkompetanse innenfor relevante juridiske områder. Landsstyret vårt besluttet derfor i november at det skulle opprettes en ny stilling / et nytt tillitsverv som forhandler/jurist. Stillingen er søkbar både for eksterne søkere med en juridisk formalkompetanse samt av medlemmer/tillitsvalgte med en realkompetanse innen arbeidsrettslige forhold.

Publisert: 12.01.2021

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå