Arkiv
NOF-almanakken 2020 er på vei!
NOF-almanakken 2020 er på vei!

Neste års NOF-almanakk er nå på vei. Den går ut sammen med Befalsbladet til alle pensjonister som har bestilt. I tillegg er et rikelig antall sendt ut til regionene.

Publisert: 06.12.2019

Økt alliert tilstedeværelse gjør Norge tryggere
Økt alliert tilstedeværelse gjør Norge tryggere

– I mangel av et troverdig norsk forsvar, bør vi øke tilstedeværelsen av allierte land- og luftstyrker, skriver Halvor Aas i denne kommentaren til Tormod Heiers fagnotat om Forsvarets innretning.

Publisert: 12.11.2019

Økt alliert tilstedeværelse gjør Norge tryggere
Økt alliert tilstedeværelse gjør Norge tryggere

– I mangel av et troverdig norsk forsvar, bør vi øke tilstedeværelsen av allierte land- og luftstyrker, skriver Halvor Aas i denne kommentaren til Tormod Heiers fagnotat om Forsvarets innretning.

Publisert: 12.11.2019

NOF besøker HV-08
NOF besøker HV-08

NOF besøkte nylig Agder og Rogaland HV-distrikt 08. I «delegasjonen» deltok forbundsleder Torbjørn Bongo, FRITV Robin Dale Oen, kontaktperson NOF Heimevernet Hugo Johansen samt kommunikasjonsansvarlig i NOF Torgrim Halvari. Årsaken til besøket har flere sider. For det første er NOF opptatt av rettigheter og vilkår for HVs tjenestepliktige og ansatte i styrke- og produksjonsstrukturen. I tillegg har NOFs ledelse og tillitsvalgte et behov for informasjon fra de territorielt ansvarlige i Norge ved jevnlige sykluser. NOF valgte å besøke Haugesund og Haugalandet HV-område, bla grunnet en invitasjon fra områdesjefen. Men NOFs motivasjon for å reise til HV 08 handlet også om at HV-08 er et av de HV-distriktene som ble hardest rammet av reduksjon i styrkestrukturen da Heimevernet måtte redusere sitt totalvolum.

Publisert: 10.11.2019

Forsvarets lette tropper
Forsvarets lette tropper

– Vurdert ut fra et kryssdomene luft-land perspektiv er det lite sannsynlig at de av Heiers foreslåtte styrker er i stand til å avskrekke Russland fra et potensielt fremtidig angrep, skriver Kjell Sjåholm i denne kommentaren til Tormod Heiers fagnotat om Forsvarets innretning.

Publisert: 06.11.2019

Konkurranseutsetting i forsvarssektoren: Noen folkerettslige implikasjoner
Konkurranseutsetting i forsvarssektoren: Noen folkerettslige implikasjoner

De viktigste anførslene mot konkurranseutsetting går ikke bare på manglende effektiviseringsgevinster og kostnadsreduksjoner, men også på hvilke utfordringer det innebærer for Forsvarets evne til å oppfylle samfunnsoppdraget. Den iboende usikkerheten som ligger i enhver konflikt, krig eller krigslignende situasjon, gjør Forsvarets oppgaver utfordrende å konkurranseutsette.

Publisert: 03.11.2019

Fagforeningene må tenke nytt!
Fagforeningene må tenke nytt!

Statsviter, Erik Strøm mener fagforeningene må tenke nytt i møtet mellom forsvaret og det sivile markedet. Han tror det blir mer og mer nødvendig å benytte seg av sivile tjenester på grunn av nye trusselbilder.

Publisert: 03.11.2019

Arkiv

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N