Arkiv
Beordringssystemet og lokal lønn 2019
Beordringssystemet og lokal lønn 2019

Det er urimelig at militært personell på beordringssystemet ikke beholder lokale lønnstillegg ved skifte av stilling. NOF og BFO tar nå saken videre med Forsvarsstaben for å få på plass regler for lønnsmessig forvaltning av dette personellet.

Publisert: 07.05.2021

Takk for friheten!
Takk for friheten!

Idag feirer vi frigjøringsdagen og veteranene. Norges offisers- og spesialistforbund ønsker å si takk til alle som har kjempet for en bedre verden. Takk også til dere som sloss for frigjøringen etter tysk okkupasjon. Vi skal aldre glemme dere!

Publisert: 07.05.2021

Kadettundersøkelsen – av kadettene, for kadettene
Kadettundersøkelsen – av kadettene, for kadettene

Høsten 2020 startet kadettorganisasjonene NOFKA og KAFO arbeidet med en undersøkelse blant kadettene. Den ble avsluttet like før påske med 239 respondenter. Svarene har en relativ fordeling mellom kjønn, skole og kull, og kan således si å gi et representativt bilde av Forsvarets 3-årige utdanninger. EVS ved Lutvann, som også har en plass i NOFKA, er ikke med i denne undersøkelsen.

Publisert: 05.05.2021

Forbundslederen svarer
Forbundslederen svarer

Som de fleste sikkert har fått med seg, fyller NOF i år 125 år. I den forbindelse ønsker vi gjennom Befalsbladet og nof.no å presentere noen personer tilknyttet organisasjonen. Vi starter med sjefen sjøl, forbundsleder Torbjørn Bongo.

Publisert: 02.05.2021

Ytringsfrihet, ja. Men streikerett?
Ytringsfrihet, ja. Men streikerett?

Offiserer rår over tunge maktmidler. Fagorganisertes fremste våpen er streiken. Men kan fagorganiserte offiserer streike? Også dét har vært en kamp, uten at forbundet har gått til streik – for retten til å streike!

Publisert: 01.05.2021

Kun 12 prosent er fornøyd med lønna i Forsvaret
Kun 12 prosent er fornøyd med lønna i Forsvaret

Denne uken finner lønnsforhandlingene i Staten sted. I den anledning har NOF spurt noen av sine medlemmer noen ulike spørsmål om lønn. På et av spørsmålene svarer 10.7% at de er fornøyde, og 1.2% at de er svært fornøyde med lønna i Forsvaret. Det er et tall som bekymrer forbundsledelsen som denne uka sitter i lønnsforhandlinger i staten.

Publisert: 29.04.2021

Brudd i lønnsforhandlingene
Brudd i lønnsforhandlingene

I ettermiddag ble det brudd i forhandlingen av årets lønnsoppgjør i Staten. LO Stat brøt forhandlingene med Staten i mellomoppgjøret. Avstanden mellom partene ble for stor. Lønnsoppgjøret går nå til mekling, med frist 26. mai.

Publisert: 29.04.2021

LOfavør Boliglån
LOfavør Boliglån

Det kan oppleves ubehagelig for noen å forhandle om boliglånsrenta – uansett om du er førstegangskjøper eller vil spare på lånekostnadene du allerede har. Vi hjelper deg.

Publisert: 27.04.2021

LO Stat krever reallønnsvekst og uttelling for lavlønte
LO Stat krever reallønnsvekst og uttelling for lavlønte

Mellomoppgjøret i staten innledes mandag 26. april. LO Stat krever reallønnsvekst for sine medlemmer. Kravet er at det gis et generelt kronetillegg på hovedlønnstabellen der det spesielt legges vekt på lavlønte og utjevning av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Publisert: 26.04.2021

Arkiv

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå