Arkiv
FØS – Forsvarets økonomi senter  - En lur ide? Vil vi spare noen penger?
FØS – Forsvarets økonomi senter - En lur ide? Vil vi spare noen penger?

Forsvaret har startet opp et prosjekt som skal ende opp med en betydelig omorganisering av økonomistyringen og organiseringen i Forsvaret. Prosjektet er et av mange innenfor porteføljen M&E (Modernisering og Effektivisering). NOF er skeptisk til om den planlagte omorganiseringer er en lur ide. Videre er NOF skeptisk til om den pålagte interneffektiviseringen i LTP på over 2 milliarder kr er mulig å gjennomføre uten vesentlige negative konsekvenser. Og uansett – det vil være et brudd på alle prinsipper i trepartssamarbeidet å iverksette et slikt oppdrag, uten at de som er berørt er blitt hørt.

Publisert: 22.01.2022

Manglende tillit kan lett utnyttes og bli en trussel
Manglende tillit kan lett utnyttes og bli en trussel

Forsøk på påvirkning og destabilisering utenfra vil ikke gjøre seg gjeldende med mindre det allerede finnes eksisterende splittelser, misnøye og sprekker i samfunnstilliten. I Norge er heldigvis ikke disse miljøene så store - ennå.

Publisert: 14.01.2022

Opptrapping i grenseland
Opptrapping i grenseland

Spenningen har økt mellom Russland på den ene siden, og Ukraina, USA og Europa på den andre. Hva foregår på grensen mellom Ukraina og Russland og hvilken betydning har det? Hva er Russlands intensjoner – og kommer det til å bli en ny krig?

Publisert: 09.01.2022

Spørreundersøkelse om lønn og insentiver
Spørreundersøkelse om lønn og insentiver

Forsvarets forskningsinstitutt gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse om lønn og insentiver i forsvarssektoren. Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarsdepartementet, etatene i sektoren, og de største arbeidstakerorganisasjonene.

Publisert: 07.01.2022

En ny tid for QRA
En ny tid for QRA

I dag overtok Evenes som base for QRA (Quick Reactinon Alert). Bodø flystasjon har i over 40 år hatt denne beredskapen. F-16 har gått inn i historien, F-35 overtar som Luftforsvarets spydspiss.

Publisert: 06.01.2022

Kledd for felt, fritid – og fest!
Kledd for felt, fritid – og fest!

Det var før uniformsutsalgets tid, og lenge før nettbutikkenes tidsalder! Men fortsatt skulle uniform anskaffes, og hvorfor ikke sivile klær fra samme leverandør? Sydd på mål! Vi er tilbake i ekviperingens tid – som ikke er så lenge siden. Og faktisk en del av forbundets historie!

Publisert: 30.12.2021

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå