Arkiv

Arkiv

Skatt på pendlerreiser
Skatt på pendlerreiser

Enkelte av NOF sine pendlende medlemmer har i disse dager opplevd å bli trukket skatt for pendling de har gjort i forbindelse med arbeid. Dette finner NOF høyst urimelig. Norges Offisers- og spesialistforbund har derfor bedt Forsvaret om å redegjøre for denne beskatningen.

Publisert: 19.06.2019

Enighet i Staten
Enighet i Staten

Etter mekling i over et halvt døgn på overtid, aksepterte partene Riksmeklerens skisse. Dermed blir det ingen streik i staten. Et generelt tillegg på minimum 1,35%, avsetning til lokale forhandlinger og bedre uttelling for variable tillegg ved at tak og bunn er fjernet som begrensning i opptjeningen.

Publisert: 24.05.2019

NOF krever rettferdig pensjon for militært ansatte
NOF krever rettferdig pensjon for militært ansatte

-Jeg ønsker at forsvarssjefen går ut og flagger standpunkt i denne saken, at han sier dette er en urimelighet som må fjernes, både av hensyn til eget personell men også som et argument for å ha en god rekrutering til forsvaret. Blir dette ikke løst så vil konsekvensene bli at det vil være vanskeligere å beholde personell i fremtiden. Forsvarssjefen må begrunner det i behovet for å beholde kampkraft. Intet forsvar uten personell, sier forbundsleder Torbjørn Bongo. Det er nå i meklinga at pensjonsgivende tillegg skal avgjøres.

Publisert: 22.05.2019

Fra Forsvaret til reservistene
Fra Forsvaret til reservistene

Generalløytnant Erik Gustavson går fra jobben som sjef for Forsvarsstaben til stillingen som generalsekretær i Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF).

Publisert: 13.05.2019

Avskrekking og beroligelse – et samfunnsperspektiv
Avskrekking og beroligelse – et samfunnsperspektiv

I diskusjonen om «avskrekking og beroligelse» opererer vi ut fra en forståelse av at sikkerhet handler om stater, nasjonal sikkerhet og store institusjonaliserte forhold. Men i like stor grad handler dette begrepsparet om relasjonen mellom sivile og militære, menneskelig sikkerhet, og ikke minst siviles motstandsdyktighet i møte med nye og komplekse trusler.

Publisert: 09.05.2019

Arkiv

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N