Arkiv
Aldri mer 9 april?
Aldri mer 9 april?

For 81 år siden opplevde vår nasjon og vårt demokrati å bli angrepet av fascistiske krefter. Angrepet fikk den følgen at Norge i 5 år opplevde hva det vil si å ikke ha bestemmelsesrett over eget land og folk. Okkupasjonen viste oss også at man aldri kan være godt nok forberedt på en katastrofe. Derfor er det viktig at vi som nasjon hele tiden jobber for å ha en best mulig beredskap når kriser oppstår.

Publisert: 09.04.2021

Forsvarets særaldersgrense endres ikke – ennå
Forsvarets særaldersgrense endres ikke – ennå

Regjeringen har i dag fremmet et lovforslag til Stortinget, hvor det foreslås at plikten til å fratre ved særaldersgrensene i offentlig sektor fjernes. Forsvarets særaldersgrense er ikke omfattet av dette lovforslaget, men Regjeringen varsler at en slik endring også vil komme i Forsvaret. NOF er kritisk til både dette lovforslaget og den varslede endringen i Forsvarets særaldersgrense, og opplever det er et forslag fra Regjeringen men den hensikt å slippe å gi Forsvarets ansatte en pensjonsordning som er rettferdig knyttet til den høye belastning de ansatte har som en del av en karriere i Forsvaret.

Publisert: 09.04.2021

Kamerater i kamp og krigsfangenskap; arrestert, torturert, deportert, henrettet
Kamerater i kamp og krigsfangenskap; arrestert, torturert, deportert, henrettet

9. april 1940 endrer det meste. Også for Norges befalslag og dets medlemmer. Mange deltar i kampene, i sør og nord. Mange skal senere delta i Milorg. Langt over to hundre skal ende i tysk krigsfangenskap – utenfor Norges grenser. Ikke alle skal få oppleve freden. De fleste lagene går i dvale, men ikke alle.

Publisert: 09.04.2021

Lønn og levekår for befal den gang og nå
Lønn og levekår for befal den gang og nå

En krone i 1896 = 80 kroner i dag. En sersjantlønn i 1896: ca. kr. 1150 i året. Det beløpet skulle tilsvare ca. 92 000 kroner i dag. Opplevelsen av å være underbetalt var en av de viktigste grunnene til at «Den norske landsunderofficersforening» ble stiftet i 1896. Bekymringene over dårlig lønn kan følges som en rød tråd gjennom mange årtier både før og etter stiftelsesåret.

Publisert: 05.04.2021

Forbundet ved fronten, i kamp for bedre kår: Lønnskamp og klassekamp
Forbundet ved fronten, i kamp for bedre kår: Lønnskamp og klassekamp

«De harde tjueåra»: Det er krisetid i Norge. Det er bankkrise og storstreiker. Det er arbeidsledighet og sammenstøt. Det er dyrtid – og det er lønnskamp. Heller ikke statsansatte underoffiserer slipper unna økonomisk nedgang og sosial nød. Derfor går de til kamp. Men ikke til streik!

Publisert: 01.04.2021

Pensjonsgivende variable tillegg.  Forsvaret tar ikke sitt ansvar!
Pensjonsgivende variable tillegg. Forsvaret tar ikke sitt ansvar!

NOF og de øvrige organisasjonene har i snart 2 år jobbet med denne saken som dreier seg om ATF som pensjonsgivende tillegg for Forsvarets personell. En stor andel av inntekten til den enkelte blir i dag ikke rapportert som pensjonsgivende inntekt.

Publisert: 26.03.2021

Lønnsoppgjøret 2021
Lønnsoppgjøret 2021

Starten på årets tariffoppgjør er i gang. Årets oppgjør er et mellomoppgjør som betyr at man i utgangspunktet kun forhandler om lønnstillegg og ikke regler for arbeidstid, avtaler om ferie, permisjon og andre bestemmelser i tariffavtalen. LO og NOF sitt viktigste krav er at kjøpekraften skal bevares og styrkes.

Publisert: 19.03.2021

Kommisjoner uten kommando
Kommisjoner uten kommando

Fem forsvarskommisjoner har det vært de siste 125 år. Den sjette skal nedsettes i år. Forbundet har fulgt alle tett – og vært medlem av én! Kommisjonene er politisk tunge; forbundet har levert vurderinger med tyngde. Den første i 1923.

Publisert: 10.03.2021

Arkiv

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå