- Personellet er Forsvarets viktigste ressur
Forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen holdt i går en 45 minutters oppdatering om status i Forsvaret. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret.

- Personellet er Forsvarets viktigste ressurs

Tradisjonen tro holdt Forsvarsministeren i går sin årlige statusoppdatering i Oslo Militære Samfund (OMS).
Publisert: 2018.01.09
Jan Tore Simonsen, stabsjef NOF (tekst)
Overordnet dreide det seg om sikkerhetspolitikk, samt behovet for å fortsette modernisering for å nå målene i den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret (LTP).

- Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden er stadig i endring. Den er uforutsigbar, og den endres raskt. Russland sine ambisjoner er en bekymring. Norge sin politikk må være forutsigbar, relevant og alliansetilpasset. I denne rammen må vi bidra med en troverdig nasjonal forsvarsevne, uttrykte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Videre mener han at Norge må utvikle et troverdig konsept for totalforsvar. Det må gjelde alle samfunnssektorer – både sivilt og militært.
Han mener Norge må utnytte moderne teknologi, og gjøre smarte valg når det skal investeres i nytt materiell.

Bakke-Jensen er opptatt av at det er et bredt forsvarsforlik i stortinget for LTP.
- Dette inkluderer også landmaktsproposisjon 2S, presiserte han, og er videre opptatt av at regjeringen vil følge denne i tiden fremover også når det gjelder finansiering. Han er fornøyd med at Hæren tilføres kampluftvern, moderne artilleri, nye stridsvogner og at det blir en styrking på GP og GSV i vårt nordligste fylke.

Når det gjelder økning av forsvarsbudsjettet opp mot 2% er han derimot ikke konkret, og sier at det viktigste er at budsjettet fortsetter å øke for å modernisere forsvarssektoren og at Norge kan stille med relevante kapasiteter til NATO.

Bakke-Jensen har innledningsvis etter overtakelsen etter Eriksen Søreide prioritert å besøke Forsvarets avdelinger for å orientere seg og bli kjent med virksomheten.
- Forsvarets viktigste ressurs er – og vil også i fremtiden være personellet, presiserte han

Forsvarministeren uttrykte også at han har stor tro på at utdanningsreformen er og vil bli en kvalitetsreform.
Dette er forøvrig NOF uenig i.

Representert fra NOF var stabssjef, Jan Tore Simonsen, samt NOFKAs styreleder Kay- Arne Schjetne og NOFKA-styremedlemmene Håvard Setlo, Therese Leerbeck og Nikolay Kobro.

Hør hele talen til Forsvarsministeren på podcast her.


Forrige        1192 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N