FSJ OMS 2014

- Veldig mye er veldig bra i Forsvaret

Vår nye forsvarssjef, Haakon Bruun-Hanssen, holdt i dag, tradisjonen tro, sitt første foredrag i Oslo Militære Samfund som forsvarssjef. Han innledet med å slå fast veldig mye er veldig bra i Forsvaret.
Publisert: 14.01.13
Tekst: Torbjørn Bongo – tb@nof.no Foto: Forsvaret

Det er tradisjon for at de to første mandagene på nyåret, så holder henholdsvis Forsvarsministeren og så Forsvarssjefen sin nyttårstale i Oslo Militære Samfund. I dag var det den ny utnevnte Forsvarssjefen Haakon Bruun-Hanssen som holdt sitt første foredrag som Forsvarssjef.

Han innledet med å slå fast at veldig mye er veldig bra i Forsvaret. I en tale som fokusert på de tre hovedområdene Forsvarets operative evne, status for Langtidsplanen og omstilling i Luftforsvaret , samt kompetansereformen, gav han mange eksempler på områder hvor forsvaret leverer gode resultater hver dag.

Forsvarssjefen benyttet også anledningen til å peke på en del områder hvor forsvaret har utfordringer. Den viktigste utfordringen han pekte på; var at det etter hans oppfatning er slik at forsvaret i dag har en for lavt bemannet fredstidsstruktur. Dette mente han gav utfordringer med å produsere tilstrekkelig kompetanse, og for liten masse å spille på i ulike oppdrag.

Les er om talen og talen i sin helhet her.
Forrige        294 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N