LTPen bør sendes til ompuss!
Pandeldebatt: Fv. Robert Mood, Jacob Børresen og Sverre Diesen. Debatten ble ledet på utmerket måte av Christian Bugge Hjort.

LTPen bør sendes til ompuss!

Dette mener Jacob Børresen under paneldebatten til Norges Forsvarsforening. Det mangler helhet - Landmakten mangler!
Publisert: 16.09.30
Eigil Jespersen, forhandlingsleder NOF (tekst og foto)
Norges Forsvarsforening inviterte til forsvarsdebatt onsdag 28. september med følgende tema: ”Hvordan og med hva skal vi forsvare Norge”.
Debattanter denne ettermiddagen i Håndverkeren Kurs og Konferansesenter i Oslo var tidligere forsvarssjef og general Sverre Diesen, generalløytnant Robert Mood og flaggkommandør Jacob Børresen. Hver av debattantene fikk innlede med 10 minutter hver på tema: ”Hva er bra og hva er dårlig med regjeringens LTP”.

Fra innledningene merker vi oss bl.a følgende (ikke uttømmende):

Jacob Børresen:
- LTPen legger ikke opp til fullfinansiering – Fortsatt dobbel ubalanse
- LTPen gjør Norge mer avhengig av NATO i en tid NATO er svekket
- Nasjonalt territorielt forsvar – Hæren må styrkes – Samordning Hær/HV
- Stortinget bør sende LTPen tilbake til regjeringen for ompuss. Det mangler helhet – Landmakten mangler
- Hovedoppgaven må være å forhindre krig, ikke vinne krig

Robert Mood:
- Det har vært gitt grundige og nøkterne fagmilitære råd (nå og tidligere), som dessverre ikke er blitt tatt til følge
- Svekket samfunnssikkerhet og beredskap
- Vi står nå midt mellom et klassisk forsvar og et fremtidsrettet forsvar
- LTPen setter landmakten på vent
- Behov for kampluftvern og helikopter i en fremtidig landmakt
- En økonomisk situasjon som er en nedbygging

Sverre Diesen:
- Første LTP etter den kalde krigen som det er økonomisk realisme i
- LTP diskusjonen må være innen for rammene – Noe annet vil være urealistisk
- Det står mellom en bilateral konflikt eller et bastionsforsvar
- Materiell overlegenhet er avgjørende

Debatten ga tilhørerne god innsikt i hvilke utfordringer som preger forsvarsdebatten, og hvilke prioriteringer vi står foran. De rundt 200 fremmøtte fikk også god ”valuta” for avsatt tid da debattantene til tider stod langt fra hverandre. ”Temperaturen” i ordvekslingene var betydelig - uten at vi opplevde noen overoppheting.

Generalsekretær i Forsvarsforeningen Christian Bugge Hjort ledet debatten på en utmerket måte og President Lars Myraune oppsummerte og takket av debattantene.
Forrige        47 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N