Veteranene er i fokus, dette redegjorde forsvarsminister Grete Faremo i et innlegg til deltagerne på Nordisk Officers Alliance (NOA)konferanse i Oslo 31. mars.

Fokus på veteranene

Veteranene er i fokus, dette redegjorde forsvarsminister Grete Faremo i et innlegg til deltagerne på Nordisk Officers Alliance (NOA)konferanse i Oslo 31. mars.
Publisert: 2011.03.31

Under Samilig i Nordisk Officers Alliance NOA som er en samarbeidsgruppe av ulike fagforbund for offiserer fra Sverige, Finland, Damnark og Norge møtte Forsvarsminister Grete Faremo for å holde et foredrag om veteran arbeidet i Norge. Her er presidentene i de ulike forbundene avbildet med Forsvarsministeren.


Foredrag ved Forsvarsminister Grethe Faremo, NOA 31.3.11


-Veteranene er i fokus - vi har 120 000 i Norge idag og flere blir det hver dag, dette redegjorde forsvarsminister Grete Faremo i et innlegg til deltagerne på Nordisk Officers Alliance (NOA) konferanse i Oslo 31. mars. Det var en forberedt minister som møtte deltakerne. På sparket tok hun utfordringen ved å holde foredraget på engelsk.

Tekst og Foto: Margrethe Meyer Bratt og Truls Erik Paulsen, NOF

Rekruttering
-Ivaretakelse av veteranene starter allerede ved rekruttering og ved opptrening for oppdraget. Historisk sett har det vært lite oppfølging på dette området. Med dagens ordning skal man i utgangspunktet ha seks måneders lang oppsettingsperiode.
-Nå har vi også fokus på hvordan å forberede familiene som blir igjen hjemme, det legges opp til samling før, under og etter deployering. Det blir også satt fokus på barna.
– I fjor ble det lansert en barnebok, om hvordan vi forbereder barna. Jeg mener dette er viktig fordi bana ofte sitter igjen med mange spørsmål når en av foreldrene reiser.

Rekreasjon
- I Norge har Forsvaret fått et eget veteransenter og fikk egen veteranadministrasjon i 2006. Dette er et senter for både veteraner, de som skal ut og familiene deres.
- Formålet med veteranadministrasjonen er at det skal kun være ett kontaktpunkt for å få hjelp for personellet. Det skal ikke være slik som i dag hvor det er tre fire etater den enkelte må forholde seg til.
- Veteransenteret er populært og derfor ønsker vi å heve kvaliteten og prioriterer også dette økonomisk og tilfører friske midler. Det er også viktig og huske at veteransenteret aldri blir et behandlingssenter, dette har vi andre instanser som ivaretar.

Anerkjennelse
- Historisk sett har 8. mai vært dagen for veteranene fra andre verdenskrig fra og med i år skal ALLE veteraner feires denne dagen. Dette for å hedre veteranen og gi dem den respekten de fortjener for det de har gitt Norge.  I år kommer også en ny handlingsplan for veteraner, som nok inneholder gledelige overraskelser.
-Det er ikke for de få, med 120 000 veteraner i Norge i dag og de blir flere,  i tilleg til alle deres familier berører dette mange.
 
- Medaljer har siden andre verdenskrig ikke vært en del av norsk tradisjon for å vise anerkjennelse. Det er derfor gledelig at vi nå har fått muligheten til å gi den øverste dekorasjonen; Krigskorset med sverd. I tilegg kan også St Olavs medaljen med eikegren og krigsmedaljen utdeles for innsats.


- NOF er svært godt fornøyd med det økte fokus regjeringen har satt på veteraner, samtidig har vi klare innpill og forventninger til nye tiltak som den nye handlingsplanen til veteraner inneholder, sier forbundsleder Egil André Aas.

Ny handlingsplan kommer til å blir offentliggjort i forkant av veterandagen 8.mai.
Forrige        1001 av 1453        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå