10 år siden terroren rammet oss
Ødeleggelsene på Regjeringskvartalet etter terrorangrepet i Oslo 22. juli 2011
Foto: Forsvaret

10 år siden terroren rammet oss

I dag er det 10 år siden terroren rammet Norge hard og brutalt. Våre tanker og støtte går til de som ble rammet direkte eller indirekte.
Publisert: 2021.07.22
Torgrim Halvari
For 10 år siden i dag ble Norge utsatt for terror som fikk oppmerksomhet langt utenfor landets grenser.
At et av de landene som verdenssamfunnet anser for å være blant de mest velfungerende demokratier blir utsatt for et terrorangrep fra en av sine egen kom som et sjokk på mange.

Terroristen angrep de verdiene politikere og det norske folk har bygget opp gjennom generasjoner.

Forsvarets viktigste rolle er å forsvare dette demokratiet vi har bygget opp. Gjennom millitær styrke skal vår suverenitet ivaretas og beskyttes. Politiet og rettsvesenet forsvarer oss mot kriminalitet og indre fiender.

Vi som samfunnsborgere har også et stort ansvar for å ivareta de demokratiske verdiene vi har bygget landet på gjennom generasjoner.

For 10 år siden opplevde vi at vi ikke kan ta de verdien vi har bygget opp for gitt. Vårt Forsvar, forsterket av vårt NATO-medlemskap holder fremmede makter på avstand, men indre fiender er det langt vanskeligere å identifisere og stoppe. En konsekvens av demokratiets frihet er at vi har rett til å tenke og gjøre mer eller mindre som vi vil så lenge vi følger loven.

Politiets oppgave er å oppdage og stoppe ekstremister før de blir terrorister, men vi som borgere har også et ansvar, et ansvar som følger med den gaven vi har fått som medborgere i et demokrati.

Vår oppgave er å sørge for at antidemokratiske holdninger ikke får spire, at ekstremister ikke får næring til å bli terrorister. Vi kan ikke ta for gitt det demokratiet andre har bygget opp for oss, et demokratis som gir oss rett til ferie, en god lønn, pensjon og et godt liv. Et liv store deler av verden misunner oss.

For 10 år siden ble regjeringslokalene angrepet med en dødelig bombe og unge engasjerte mennesker ble skutt som følge av en høyreekstrem terrorists vrangforestillinger.
Terroristen hadde gjennom lenger tid fått næring for sine holdninger gjennom sosiale media og folk som var enig i hans syn på demokratiet.

Uten disse hadde han kanskje ikke fått den «næringen» som ga ham den energi han trengte til å utføre sine onde handlinger.

Uansett hvor vi som borgere står politisk har vi et ansvar til å luke ut holdninger som kun har til hensikt å skade det generasjoner før oss har bygget opp.

Vi i NOF sørger over de liv som gikk tapt for 10 år siden og gir vår dype omtanke til etterlate og andre som ble rammet av terroren, alle mennesker som ville det beste for land og folk.
Må vi alle gjøre vårt ytterste for at noe slikt aldri hender igjen.
Forrige        28 av 1536        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå