30. april 1942 ble to unge medlemmer henrettet på Trandum
Både Harald Dølerund og Leonard Godager satt på Grini før de ble fraktet ut til Trandum og skutt. Her fange nr. 1751 Godager, fra Grini Gefangenenbuch.

30. april 1942 ble to unge medlemmer henrettet på Trandum

De var unge, tidlig i tjueåra. De var blant de aller første som ble henrettet i Trandumskogen, for 80 år siden. De var medlemmer av Norges befalslag.
Publisert: 2022.04.30
Dag Leraand
Det er grytidlig om morgenen, torsdag 30. april 1942. I et lite skogholt på Romerike venter en massegrav – og en tysk eksekusjonspelotong. De venter på at 18 mann skal komme Dødsveien, fra Trandum leir – for å bli skutt.

Harald Dølerud og Leonard Godager er to av de som er dømt til å dø denne morgenen. Ikke av noen domstol; de 18 henrettes uten dom. Dømt er de likevel; dømt til døden – av Der Reichkommissar, Josef Terboven. De er ofre for nådeløs terror dette døgnet.

Sersjantene Dølerud og Godager sto tilsluttet Norges befalslag. Fire medlemmer ble henrettet i Trandumskogen. De to andre var fenrik Harald Reitan og løytnant Karl Frithjof Schei.

Terroren i Telavåg

30. april 1942 skal bli en av de mest dramatiske dagene Norge opplever på fem okkupasjonsår – etter invasjonen to år tidligere. Den nådeløse henrettelsen på Trandum er starten. Den brutale aksjonen i Telavåg på Sotra er fortsettelsen:

Omtrent samtidig med at de 18 blir skutt på Trandum starter tyske soldater å forberede sprenging i Telavåg. De første husene går i lufta utpå ettermiddagen, etter at Terboven har kommet fra Bergen – der han har deltatt i den pompøse begravelsen av to tyske offiserer. Og dét er grunnen til aksjonen, til Telavåg-affæren:

Om morgenen 26. april aksjonerer Gestapo i Telavåg. Der ligger to karer fra Kompani Linge i skjul. Det kommer til kamp. To tyske offiserer blir drept; én av Linge-karene, Arne Værum, faller også. Den andre, Emil Hvaal, blir hardt såret, men overlever – helt til han blir henrettet, 14. oktober 1943. I Trandumskogen.

Hevnen er hard. Visstnok etter ordre fra Der Führer selv, Adolf Hitler, skal fiskeværet Telavåg utslettes. Bokstavelig talt. Legges i grus. Så skjer, 30. april. Innbyggerne blir internert; 72 menn blir sendt til tyske konsentrasjonsleire, 31 av dem mister livet der. Én – Lars Telle – blir skutt på Trandum. Det er ren terror.

Terroren på Trandum

Terror er også henrettelsene på Trandum samme dag. De 18 har ingen ting med Telavåg å gjøre. De skytes som en straffeaksjon, til skrekk og advarsel. De er sonofre. Blant dem er Harald Dølerud og Leonard Godager.

Hva er de 18 tatt for, skutt for? For å ha forsøkt å komme seg over til England, for å ta opp kampen igjen derfra. Det var dødsstraff for englandsflukt. De 18 tas ved Ålesund, og blir kjent som Ålesund-gjengen. Telavåg er allerede kjent for å sende mange over til Shetland – både av egne innbyggere og andre, fra hele landet.

En av dem som er med på det mislykkede fluktforsøket, og skulle vært skutt på Trandum denne torsdagen, er journalist og senere forfatter Sigurd Evensmo. Han slipper unna, og kan i 1945 fortelle om dramaet i sin debutrom «Englandsfarere», filmatisert året etter. Hvor virkelighetsnær romanen er, framkommer tydelig av Evensmo-biografien fra 2009. Det er Evensmo som, 2. juni 1946, avduker bautaen over sin kamerat Harald Dølerud, på Hval kirkegård i Ådal.

Sersjantene fra Befalslaget

Harald Dølerud og Leonard Godager fikk aldri skrevet ned sine beretninger. Deres historie endte, ufortalt, i en umerket grav på Trandum, våren 1942. Akkurat når på morgenen de ble skutt, og hvor i rekken de sto, de to sersjantene, politikonstablene, motstandsmennene og befalslagsmedlemmene, vil vi aldri få vite. Vi vet derimot noe om hvordan henrettelsene foregikk:

Kvelden før er en grav gjort klar. På morgenen står en eksekusjonspelotong på et dusin mann klar. Fangene stilles opp ved grava. De er bakbundet og har bind for øynene. Det er tre tyske soldater for hver fange. Tre skudd per mann. To mot hjertet, ett mot hodet. På kommandoen «Feuer!» faller skuddene. Faller mennene.


Sersjant Leonard Godager var medlem av Norges befalslag, og ble henrettet på Trandum 30. april 1942. Ved krigsutbruddet tjenestegjorde han i Garden.

To av dem som faller denne morgenen er altså 23-årige Harald Dølerud og 25-årige Leonard Godager. De har atskillig til felles, de to: Begge gikk ut av 2. divisjons befalsskole i 1939, begge er sersjanter i Garden ved krigsutbruddet – og deltar 9. april. Begge blir i 1940 politikonstabler i Oslo – og går som sådan inn i motstandsarbeidet: Begge er ved avdelingen for politiske fanger ved Ullevål sykehus. Og de må begge gå i dekning når det begynner å brenne under føttene deres i 1941. Til de havner på fiskeskøyta «Viggo», blir tatt ved Ålesund – og henrettet, sammen, i Trandumskogen.

Før de havner i Dødsskogen på Trandum går ferden innom Falstad-leiren på Ekne, Vollan fengsel i Trondheim og Grini fangeleir i Bærum.

Godager ble født i Vang på Hedmark, 1. november 1916, og vokste opp på Furnes på Ringsaker. Dølerud ble født i Hen i Ådalen på Ringerike, 27. januar 1919.


Sersjant Harald Dølerud var medlem av Norges befalslag, og ble henrettet på Trandum 30. april 1942. Etter kapitulasjonen gikk han inn i Politiet.

De to var begge medlemmer av Norges befalslag. Godager var tilsluttet laget ved
IR 5, Dølerud IR 6 – begge Vestoppland. 1. mai 1942 har avisen Vestopland som hovedoppslag: «18 norske statsborgere henrettet». Blant dem Harald Dølerud og Leonard Godager, ifølge meldingen fra det nazifiserte NTB som hevn «for det feige snikmord» på de to tyskerne. Feigt snikmord? De to Linge-karene i Telavåg lå og sov da Gestapo kom – og de rakk så vidt å sette seg til motverge.

Bødlene i Sonderkommando

Vi vet ikke akkurat hvem som skjøt sersjantene, og de andre sonofrene, på morgenen 30. april 1942. Men vi vet hvilken avdeling som var i aksjon. Dette var det andre oppdraget til det tyske sikkerhetspolitiets Sonderkommando på Victoria Terrasse. Den ble opprettet som en lokal vakt- og sikringsstyrke, men fikk i 1941 spesialoppdraget å gjennomføre henrettelser; de fleste i Trandumskogen.

Avdelingen ledes av SS–Hauptsturmführer Oscar Hans. Sommeren 1945 skal han bidra til å avdekke Trandumskogens grusomme hemmelighet: De 18 massegravene; de 194 henrettede. Han påviser flere av de skjulte gravene – og blir selv kommandert til å delta i oppgravingen. Én av nazistene som tas ut til Dødsskogen for med egne øyne å se resultatet av Herrefolkets ugjerninger er Vidkun Quisling.

Dette var det andre eksekusjonsoppdraget til Sonderkommando. Det første ble utført ved skytebanen på Stig, ved Årvoll i Oslo. Der ble to mann skutt etter en hastig rettssak, 10. september 1941. Som Harald Dølerud og Leonard Godager er de to som skytes sonofre – og de er fagorganiserte: Denne ettermiddagen faller LO-advokaten Viggo Hansteen og klubbleder Rolf Wickstrøm for tyskernes kuler, for den nazistiske terroren.
Forrige        125 av 1715        Neste
loader