5 års kamp for erstatning etter Ferieloven kronet med full seier

Full seier i Feriesaken

NOF og LOs juridiske med full seier. Regjeringsadvokaten er nå enig med NOF og LOs juridiske avdeling i at rekreasjons- og leavedager ikke skal komme til fratrekk på krav om erstatning etter Ferielovens § 14. Det som gjenstår nå i saken er å bli enig om erstatning.
Publisert: 14.04.03
Norges Offisersforbund (NOF) tok feriesaken opp med Forsvaret første gang i januar 2009, da endringene kom i loven. Det har nå gått over 5 år. Det er derfor en viktig seier at Regjeringsadvokaten nå er enig med oss i at rekreasjons- og leavedager ikke skal komme til fratrekk på utmåling av erstatning.

For forbundets medlemmer betyr dette at det personell som har vært ute i internasjonale operasjoner og ikke fått avviklet lovmessig ferie har krav på erstatning. NOF har registrert mange saker, og det finnes helt sikkert også de som ennå ikke har fremmet disse. Enten du har krav inne eller ennå ikke har fremmet saken, ta kontakt med sin NOF tillitsvalgt for å få hjelp.

Videre fremdrift.
Tingretten har gitt LO juridiske og Regjeringsadvokaten frist frem til midten av mai for å komme til enighet om erstatningsbeløpet. Kommer man ikke til enighet, blir det Tingretten som fastsetter erstatningsbeløpet. Denne saken har i lang tid vært en belastning for Forsvarets omdømme, og en uverdig behandling av personell som har stilt opp med fare for liv og helse i krevende tjeneste. En rask avklaring på erstatningsbeløpet vil derfor bli positivt mottatt.


Under følger fakta om feriesaken:

Vi har i løpet av dagen fått flere henvendelser om hva som er fakta i feriesaken.

Her er en kort fakta beskrivelse:

- Januar 2009 - NOF tar opp Feriesaken for første gang
- 27. desember 2010 – NOF, med bistand fra LO Juridiske, vinner frem første gang. Det skal utbetale kompensasjon for ikke avviklet ferie.

- November 2012 – FST endrer praksis – og hevder rekreasjons- og permisjonsdager skal regnes som «feriedager».

- 11. januar 2013 fremmer LO advokat Nina Kroken krav om erstatning etter § 14 i Ferieloven til Forsvaret.

- 24. jan 2013 FPT sender krav om omgjøring av erstatning fra LO juridiske til Felles juridiske tjenester.

- 1. mars 2013 - Purring til Forsvaret.

- 10 juni 2013 - Svar uteblir til tross for flere skriftlige purringer. Saken ble derfor oversendt ombudsmannen for Forsvaret i juni 2013.

- 13. juni 2013 - Ombudsmannen sender skriv til FD og FPT der det vises til feilbehandling i erstatningssaker
- 26. juni 2013 - Ombudsmannen ber FPT og Forsvaret omgjøre avslag.

- 6. aug 2013 - LOs juridiske viser til LOs krav av 11. jan 2013, samt til Ombudsmannens skriv av 26. juni 2013 og ber om et svar og snarlig avklaring i saken.

- 4. september har det fortsatt ikke kommet noe svar fra Forsvaret. LO juridiske sender derfor prosessvarsel med krav om erstatning etter Ferieloven § 14.

- 17 sep 2013 - svar fra FD, der Forsvaret er enig i at vilkårene for erstatning er oppfylt, men at en på bakgrunn i avviklede rekreasjons- og permisjonsdager ut fra en rimelighetsvurdering avviser erstatningskravet.

- Saken går nå til Forliksrådet. 23. desember mottar LO svar der saken avvises da forliksrådet mener den ikke er egnet til løsning der. Her er LO advokatens vurdering av tilsvaret:
- ”Ikke mye nytt her, men tilsvaret bidrar til å avgrense tvistetemaet til utmålingen. De erkjenner igjen at vilkårene for erstatning er oppfylt, men fastholder at det ikke skal utmåles erstatning for velferdstap.”

- 29. januar 2014 - LOs juridiske avdeling sender stevning i saken til Oslo tingrett. Normalt er det ca. 6 måneders saksbehandlingstid i tingretten.

- 18. mars 2014 - Regjeringsadvokaten leverer tilsvar til Tingretten, der en gir NOF og LOs juridiske fult medhold i lovforståelsen.

Du kan lese ALT om feriesaken her:
http://www.nof.no/pc-1189-67-Feriesaken-for-Oslo-tingrett.aspx

«I dag skal vi alle i NOF være stolte. Vi har fått et resultat som er viktig for alle våre medlemmer, alt befal i forsvaret, samt alle vervede og sivile» sier Egil-Andrè Aas – forbundslederen i Norges Offisersforbund


Forrige        270 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N