5 på FOS

5 på FOS

FOS vinter er i full gang med ca 500 kandidater til ulike stillinger og skoler. NOF har vært til stede hele uken for å ta temperaturen. Her møter du 5 av personene som er involvert i opptaket under vinterens store arrangement på Kjevik. I morgen møter du 5 av kandidatene.
Publisert: 14.01.15

Navn:
Espen Sanna
Alder: 54
Grad: Oberst
Tjenestested: Kjevik
Stilling: Sjef LSK – Luftforsvarets Skolesenter Kjevik
Hva er din rolle under FOS: Vertskapssjef – sørge for forlegning, forpleining, transport, materiell, fasiliteter, EBA, skyte og øvingsfelt og generell tilrettelegging. Avgir nøkkelpersonell til både luftforsvarssiden og støttesiden.
Hva er det beste med FOS: Ta hverandres overskudd og fordele på tvers av forsvarsgrenene. Det at det er samlokalisert gjør at vi får denne muligheten. Felles logistikk. Kompetansen er samlet på en plass. Alle kan se og lære av hverandre. Dessuten er det grunnleggende like regler for alle kandidatene.
Hva er din beste anbefaling til søkerne: Kandidatene må sette seg godt inn i hvilke opptakskriterier som gjelder for den linja/skolen/jobben man ønsker. Være seg selv og gi alt – samtidig som man er målbevisst. Når man er inne – ta vare på hverandre – fokus på teamet og ikke individet.

FOS er kommet for å bli – dette er en suksess – never change a winning team.Navn:
Are Fosli
Alder: 47
Grad: Major
Tjenestested: Kjevik
Stilling: Leder planavdeling Kjevik
Hva er din rolle under FOS: Administrasjon, plan skolekontor
Hva er det beste med FOS: Godt støtteapparat, FPVS er tilstede, alle kandidater blir behandlet likt – en happening som folk gleder seg til. FOS har blitt en merkevare for Forsvaret.
Hva er din beste anbefaling til søkerne: Forberede seg godt og være i god fysisk form. De bør også være informert på forhånd slik at de vet hva det går i.Navn: Laila-Karin Husevåg
Alder: 34
Grad: Kapteinløytnant
Tjenestested: Befalsskolen for Sjøforsvaret
Stilling: Personelloffiser
Hva er din rolle under FOS: Personellforvalter
Hva er det beste med FOS: Nettverket. Moro å møte kandidatene uavhengig om de kommer inn eller ikke. Viktig at vi viser et positivt førsteinntrykk.
Hva er din beste anbefaling til søkerne: De bør ha satt seg inn i hva som skjer. Lese seg opp på det som ligger på nett. Snakke med kjentfolk. Trene og være i god fysisk form. Generelt være forberedt. Og ikke minst må de huske å ta med nødvendige papirer.Navn: Torbjørn Strand
Alder: 44
Grad: Kaptein
Tjenestested: Kjevik
Stilling: Sikkerhetsoffiser
Hva er din rolle under FOS: Sjef OPS – hovedansvaret er å få alle kandidatene gjennom et fullspikret program gjennom opptaksuka på en god måte iht. til gitte tidsrammer.
Hva er det beste med FOS: Positiv glød fra alle hold av de som bidrar. Dette gjør at vi klarer å sitte igjen med de beste kandidatene.
Hva er din beste anbefaling til søkerne: Prøve å vise det beste av seg selv. Stille seg litt utenfor seg det hele slik at de forstår hvordan andre oppfatter en. Dette for å øke egen selvinnsikt.

Dette er en unik arena for å komme inn i offisers yrket – som uten sidestykke kan anbefales da det er uendelige utdannings- og jobbmuligheter.
Navn: Wenche Søgne
Alder: 63
Grad: Sivil
Tjenestested: Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS)
Stilling: Saksbehandler på opptak og seleksjon
Hva er din rolle under FOS: Innregistrering, støtte skolene med ut-kandidatene samt sende de videre til en eventuell førstegangstjeneste.
Hva er det beste med FOS: Alle skolene er samlet. Dersom en kvalifisert kandidat ikke når opp på en skole, kan vedkomne få plass på en annen. Lik behandling av kandidatene.
Hva er din beste anbefaling til søkerne: De er forberedt når de møter opp og er i god fysisk god form. De bør ha satt seg inn i hva opptaket går ut på og stille generelt godt forberedt.
Forrige        293 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N