ATF

ATF – utsettelse, Særskilt nemnd og Iverksettelsesbrev

- Tvisteløsningen starter. ATF`en utsettes.
Publisert: 13.03.15

Etter mye arbeid med ATF i kulissene de siste ukene, er det nå også fremdrift på overflaten. Les mer om utsettelse av ATF til 1. mai, oppnevnelse av Særskilt nemnd og Iverksettelsesbrev ATF.

Tekst: Torbjørn Bongo – tb@nof.no

Forsvarsstaben la onsdag ut informasjon på forsvarets intranett, om at ny ATF er utsatt til 1. mai. FST brukte begrunnelse om at dette var nødvendig av tekniske årsaker. Dette er i tråd med hva NOF har krevd, og tatt opp i brev med FST. NOF fastholder at en ny ATF ikke kan iverksettes før tvistebehandling er ferdig, og forutsetter nå at FST bidrar konstruktivt for å legge en tidsplan, som gjør det mulig å nå målsetning om iverksettelse 1. mai.

Etter at NOF og NTL Forsvaret gikk til brudd ifm ny ATF den 13. desember, sendte organisasjonene i fellesskap frem krav om at tvisten måtte løses i Særskilt Nemnd den 20. desember. Etter å ha oversittet de opprinnelige kravene om prosess-skriv, fremsendte FST den 1. februar et skriv hvor de bestridte dette, og krevde saken behandlet i Statens Lønnsutvalg. NOF og NTL Forsvaret opprettholdt kravet om saken måtte behandles i Særskilt nemnd.

Siden det ikke var mulig for partene å bli enig om sammensetning av nemnd, var det iht Tjenestetvistloven opp til Riksmegler Kari Gjesteby å ta avgjørelse i saken. Det gjorde hun torsdag denne uken, etter hennes vedtak, ser den Særskilte nemnden slik ut:

Nils Dalseide (leder)
Reidun Wallevik (nøytralt medlem)
Dag Stousland (nøytralt medlem)
Torbjørn Bongo (NOF)
Dag Algedal (NTL)
Morten Larsen (FD)
Geir Anda (FST)

Nemndas leder har signalisert at det meget snart vil bli fastlagt en tidsplan for tvistebehandlingen.

NOF mener det er viktig og riktig at tvisten skal løses i Særskilt nemnd. Dette sikrer en nemnd som har god kunnskap om forsvaret, og våre særlige utfordringer. Videre at nemden begrenses til de parter som har uenighet, og ikke åpner for deltakelse fra YS, UNIO og Akademikerne.

NOF registrerer at FST, etter drøftinger med de parter som har godtatt ny ATF, har utstedt et iverksettelsesbrev for ny ATF. Først og fremst finner NOF det merkelig, og lite hensiktsmessig å lage en IVB før den endelige avtalen er landet etter tvistebehandling. Samtidige registrerer vi at man i IVB har forsøkt å «presisere» seg inn på enkelte av de punktene som NOF har med i sitt brudd grunnlag. Dette er positivt, men samtidig ikke tilstrekkelig. Vi opprettholder at selve avtalen må endres til tilfredsstillende formuleringer, slik at den i fremtiden ikke kan gi grunnlag for uheldig praksis.

Fakta om grunnlag for ATF-bruddet:

Grunnlaget for at NOF gikk til brudd i ATF har 3 hovedgrunnlag:

  • Vern – å sikre den enkelte et vern, må gjelde på alle områder, og ikke bare de få områdene arbeidsgiver har valgt ut. Områdene som ikke er godt nok ivaretatt er Gjennomsnittsberegning, Arbeidsplan, Hviletid, Lengden av arbeidsøkter, Vernegrenser, m fl
  • Fleksibilitet – det må bygges inn mer fleksibilitet i avtalen, den enkeltes situasjon og behov varierer. Tidsbanken må innrettes ut fra den totale belastning, og ved timebasert øving må det kunne tas ut timer.
  • Økonomi – Godtgjøringen for de ulike aktivitetene må fremstå som rettferdig ift faktisk arbeidsbelastning, ordinære prinsipper for overtid må følges, og vi kan ikke godta en nedgang i godtgjøring sammenlignet med i dag.

Se mer om grunnlagene for bruddet her:

http://www.nof.no/pc-836-67-ATF-brudd.aspx

http://www.nof.no/pc-839-67-NOFs-grunnlag-for-ATF-bruddet.aspx

http://www.nof.no/pc-841-67-Økonomi-i-ATF.aspx

NOF vil komme med flere detaljer om våre krav, når prosess-skrivet er fremsendt.
Forrige        412 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N