ATF – LOStat tar saken.

ATF – LO Stat tar saken.

Tvisteløsning av ATF-bruddet går iht plan. Nye krumspring fra ulike departement, gjør at LO Stat tar saken.
Publisert: 13.05.10

Tvisteløsning av ATF-bruddet går iht plan. Nye krumspring fra ulike departement, gjør at LO Stat tar saken.

Tvisteløsning av ATF-bruddet går iht plan. Den særskilte nemnda under ledelse av assisterende riksmegler Nils Dalseide, vil etter planen legge fram sin avgjørelse i slutten av inneværende måned. NOF og NTL Forsvaret sine medlemmer vil fra samme tidspunktet være bundet av den nye og forbedrede ATF avtalen, som nemnda beslutter.

Slik vi informerte om den 1.mai er situasjonen rundt ATF fremdeles uavklart, og ansvaret ligger hos FST, med bistand fra FD. NOF og NTL Forsvaret har avslått å utlevere medlemslister, som FST ønsket for å kunne gjøre en uberettiget forskjellsbehandling. FST har etter dette ikke avklart hvordan personellet, tillitsvalgte og lokale arbeidsgivere skal forholde seg. Vi mener det er sterkt kritikkverdig av sentral arbeidsgiver i forsvaret å ha bragt oss inn i denne situasjonen, og ikke bidra til avklare alle de spørsmål som personellet har i disse dager.

Etter dette har LO Stat bragt spørsmålet inn for FAD (Fornying og administrasjons departementet), som tilkjennegir at de har til hensikt å akseptere at FST bryter årelange bestemmelser i Hovedtariffavtalen for Staten, samt at FD har ønsket å gjennomføre uhjemlede justeringer av tilknyttede protokoller. Dette gjør at LO Stat nå tar disse spørsmål videre.

På spørsmål fra lokale arbeidsgivere om utlevering av medlemslister, skal disse forespørslene rutes inn til NOF Sentralt.

NOF vil komme tilbake med informasjon i løpet av neste uke.
Forrige        384 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N