ATF – mulige avgjørelser

ATF – mulige avgjørelser

I neste uke skal Nemnda i ATF-tvisten møtes igjen. Resultatet forventes før månedsskiftet. Hva kan resultatet bli?
Publisert: 13.05.24

I neste uke skal Nemnda i ATF-tvisten møtes igjen. Resultatet forventes før månedsskiftet. Hva kan resultatet bli?

Markus Källvik (tekst)

NOF og NTL Forsvaret har bragt ATF-tvisten inn for særskilt nemnd. Den utpekte nemnda startet arbeidet den 22.april. Grunnet sakens omfang og kompleksitet, trengte nemnda lenger tid enn hva en opprinnelig hadde sett for seg. Nå forventes resultatet før månedsskiftet.

Til tross for dette, valgte FST å iverksette ATF 1.mai, selv om dette er brudd på flere tariffavtaler og prinsipper, og brakte forsvaret inn i en kaotisk situasjon. Fremdeles er det uklart hvordan de praktiske utfordringene skal løses, inklusive rapportering av den aktiviteten som skal gjennomføres.

Når det nå nærmer seg en avgjørelse i nemnden, kan det være greit å se hva resultatet kan bli:

  • NOF og NTL F dømmes til å følge den ATF som enkelte andre organisasjoner har signert. Dette er i tråd med den påstand som FST har fremmet i nemnden.
  • ATF endres i tråd med de påstandene som NOF og NTL Forsvaret har fremmet. Oppsummering av kravene kan du lese her.
  • Det kan enten finnes mellomløsninger på de enkelte punkt, eller så kan deler av kravene innfris.
  • Tidspunkt for når nemndskjennelsen skal gjelde fra, vil også bli et tema, med basis i at FST innførte ATF for et mindretall av de ansatte fra 1. mai.

FST og FLA har den siste uken forsøkt å komme ut med presiseringer for hvordan arbeidstid skal registreres og tillegg utbetales. Etter å ha trukket tilbake det første skrivet, er det utgitt et skriv som slår fast at endelige retningslinjer vil måtte utgis etter at kjennelsen foreligger.

Vi vil komme ut med informasjon så snart nemndskjennelsen foreligger, og etter nødvendig avklaringsmøter med FST.

Les også: Statsråder vil ikke snakke om arbeidstidsbråk i Forsvaret


Forrige        381 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N