Aktuell bok før neste LTP: Balansegang for omstilling

Aktuell bok før neste LTP: Balansegang for omstilling

Omstilling og endring. Reduksjon og nedlegging. Melodien har vært spilt utallige ganger siden 1990-tallet. Og vil spilles igjen, med nytt akkompagnement, nå av et nytt orkester: Regjeringen Solberg.
Publisert: 15.09.18
Forventningene til hennes langtidsplan neste vår er stor – etter at Forsvarssjefen overleverer sine fagmilitære råd om halvannen uke. Med, skal lekkasjene tas til etterretning, fortsatte – og til dels dramatiske – endringer. Og nettopp derfor kommer ei rykende fersk bok godt med:

Fredag la Institutt for Forsvarsstudier fram ’Balansegang. Forsvarets omstilling etter den kalde krigen’ for en tallrik forsamling. Som, hvilket forfatterne antydet, jo egentlig tar for seg et nokså snevert, for ikke å si kjedelig, tema: omstilling i offentlig sektor. Men i Forsvaret blir omstilling fort blir spennende. Med politikk og økonomi, men også motsetninger mellom personer og rivalisering mellom forsvarsgrener, kamp om baser og avdelinger. Maktkamp – i det dulgte så vel som i åpent lende.

Drøyt 400 sider har de to yngre forskerne Olav Bogen og Magnus Håkenstad til disposisjon. Boka har et spennende innhold, men er først og fremst solid forskning. Og to vesentlige poeng fra denne forskningen – ved bruk av både arkiver og primærkilder – framholdt forfatterne: Omstillingen er i vesentlig grad blitt drevet av økonomi, og av en økonomisk situasjon som vokste fram allerede på 1980-tallet. Utviklingen av innsatsforsvaret er ikke så mye drevet av internasjonale operasjoner som man gjerne har fått inntrykk av.

De to kommentatorene som hadde fått manus til gjennomlesning berømmet begge forfatterne for å få viktige konfliktlinjer og sentrale kampsaker fram i lyset. Leder for utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt – som selv er utdannet historiker, understreket ikke minst verdien av kunnskap i politiske prosesser. ”Dette er nyttige erfaringer for meg, og andre, på veien videre,” sa hun, med henvisning til den forestående langtidskampen. Hun var tydelig på at endringer vil det fortsatt måtte bli. Og like klar var hun på dette: Det gjelder ikke å spenne buen så høyt at budsjettene ikke holder tritt med ambisjonene. Altså at man ikke havner der man var, ikke minst på 90-tallet. Som boka nå dokumenterer bedre enn noen tidligere har gjort.Huitfeldt kom også med et lite stikk til statssekretær Øystein Bø, som innledet om LTP-prosessen. Hun understreket nødvendigheten av at regjeringen må stille opp og levere på forsvarsforpliktelsene gjennom statsbudsjettet, fortalte fra sin statsrådtid i flere departementer: Mens de andre statsrådene i Stoltenberg-regjeringene virkelig måtte slåss for sine budsjetter, fikk forsvarsministeren mye lettere gjennomslag, fortalte hun. ”Fordi Stoltenberg selv holdt sin hånd over Forsvaret og forsvarsbudsjettet”.

Og, sa Huitfeldt, også dét med oppspill til den kommende langtidsplandiskusjon: Det er bra at Forsvarets fagfolk i større grad blir hørt, og deres råd fulgt enn – som var dominerende før – at det var politikerne som dikterte hvordan Forsvarets skulle se ut.

Også politisk kommentator i VG, Frithjof Jacobsen, hadde lest manus. Han var klar på at han ikke tror på vesentlig høyere forsvarsbudsjetter, til tross for høye rop – eller kanskje nettopp på grunn av dem: Én ting er at de økonomiske utfordringene framover vil være så store at det blir vanskelig å nå opp med argumentene om mye mer til militært forsvar. En annen er at Forsvaret – eller dets støttespillere – for lenge og for ofte har framstilt det som om ”Forsvaret står på døra til Skifteretten”, samtidig som det milliard-investeres i fregatter og kampfly.

Om omstillingene i Forsvaret framholdt Jacobsen for øvrig at disse må ses som noe mer enn rene omstruktureringer innad i en etat, i Forsvaret som sådan. De må ses på som omstillinger for å holde Norge trygt!

Se også omtale av boken fra Dreyer forlag.
 


Olav Bogen og Magnus Håkenstad:
Balansegang. Forsvarets omstilling etter den kalde krigen.
Dreyer, Oslo, 2015
Forrige        384 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå