Albert Uglem til minne
Oktober 2017 mottok Albert Uglem (nr. 2 fv.) et oppdatert NOFs ærestegn. Her omkranset fra venstre av tidligere Forbundsleder Peter Andre Moe, tidligere forbundsleder Egil Andre Aas og tidligere forhandlingsleder, Eigil Jespersen.

Albert Uglem til minne

Major Albert Uglem døde lørdag 26. januar. Han ble 93 år gammel.
Publisert: 2019.02.01
Peter André Moe, tidligere Forbundsleder NOF (tekst)
Albert var en bauta i fagbevegelsen. Både i fagbevegelsen, i Forsvaret og i det politiske Norge ble dette uttrykket flittig brukt. Og med god grunn. Han var ruvende i tanke og gjerning. Hans kamp for rettferdighet, solidaritet og likeverd kunne ingen stille seg likegyldig til.

Albert ble født i Sælbu 28. august 1925.

Han gjennomførte befalsskolen i Fredrikstad i 1946. Han tjenestegjorde flere år i HMKG og var med i tre Tysklandsbrigader. Det var derfor naturlig at han var med å opprette brigaden i Nord-Norge. Han tjenestegjorde både som jegertroppssjef og stabskompanisjef.

Det var på Setermoen han fikk øynene opp for organisasjonsarbeidet. Han var med å opprette Setermoens Befalslag, og ble dets første formann. I 1959 ble han beordret til Steinkjer som administrasjonsoffiser. Samme år var Albert utsending til Landsmøtet i Norges Befalslag og ble der valgt inn i Landsstyret. På Landsmøtet i 1963 ble Albert Uglem valgt til formann i Norges Befalslag. Han var det fram til 1972 da han ble valgt til nestleder i Statstjenestemannskartellet. I 1974 ble han enstemmig valgt til kartellformann. Den posisjonen hadde han helt til han gikk av med pensjon i 1982. Da flyttet han tilbake til Sælbu og ble valgt til ordfører.

Albert var fast representant i sekretariatet i LO, en smeltedigel for utviklingen av faglige rettigheter og sosiale vilkår i nasjonen. Han satte store krav til seg selv og sine omgivelser, og han var raus med ros til sine medarbeidere. Han var høyt respektert i alle leire. Også av den grunn fikk han utrettet så mye. I 1982 ble major Albert Uglem utnevnt til æresmedlem i Norges Offisersforbund.

Vi lyser fred over Alberts minne og våre varme tanker går til Astrid og resten av familien.

Uglem bisettes fra Selbu kirke fredag 1. februar.


Albert Uglem ble 93 år gammel. Her er han avbildet fra
sin tid som kartellformann (nåværende LO Stat).
Forrige        1138 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå